Galerijen

Kloosterweekend

In totaal waren er uiteindelijk 16 deelnemers in de leeftijd van 18 t/m. 67 jaar. Het kloosterweekend van vrijdagavond 5 t/m. zondagmorgen 7 september  was het initiatief van een groep enthousiaste, jongeren en oudere jongeren in de leeftijd van 20-45. Zij kwamen met het idee, om op een laagdrempelige manier, de eigenlijke boodschap van ons geloof kenbaar te maken voor mensen die meer wilden weten. De avond begon met een ontroerend mooie film over Pater Damian, die van 1873 tot 1889 werkte op het eiland Molokai, waar in die dagen melaatsen naar toe werden gedeporteerd.  Na de film werd op een gezellige wijze en ontspannende wijze nader kennis met elkaar gemaakt. Zaterdagmorgen na het stille ochtend gebed, de lauden en het ontbijt stond de strandwandeling op het programma. Iedereen kreeg een vraag over de film en ging daarover in gesprek met een mededeelnemer. Na de strandwandeling, werd in het Klooster koffie gedronken, en werd op een levendige en boeiende wijze, aan de hand van de vragen, nog eens stil gestaan bij de het leven van Pater Damiaan. ’s Middags waren er 3 boeiende workshops: ‘Maria’, ‘Geloof en sameleving’ en ‘Geloof en toekomst’. Een prachtige mogelijkheid om na te denken over wat werkelijk belangrijk is, waar dan ook dankbaar gebruik van werd gemaakt. Na het avondeten, begin de voorbereiding op de gebedsavond. Rector Beemster lag uit dat we als Christenen samen het Lichaam van Christus vormen en dat we dus ergens een plekje in dat lichaam hebben. Iedere deelnemer kon zelf met een door hem/haar gekozen kleur aangegeven in welk deel van het Lichaam van de Heer hij/zij zich het meest thuis voelde door dit gedeelte in van de kleurplaat te kleuren.  Het inkleuren bracht verrassende keuzes met zich mee. Na deze opdracht kregen we bezoek van dhr. Martens, Jos en zijn vrouw Jolante, die met ons de Taizee-liederen in te studeren voor de gebedsavond. Ook was er de mogelijkheid persoonlijke gebeds-intenties op een papiertje te schrijven. Vervolgens trokken we samen in processie, met rector Beemster voorop met een brandende kaars, het donkere bedevaartpark in en vormden de deelnemers met elkaar een kring. Ieder kreeg een kaars in een papieren omhulling die in de vorm van een hart op het grote veld tussen de Bedevaartkapel en  de vijver werden geplaatst. Bij het hart werd gezongen en gebeden. Een zeer indrukwekkende gebedsviering! De avond werd op ontspannende wijze afgesloten op de jongerenzolder. Zondagmorgen keerden allen na het ontbijt en een korte evaluatie huiswaarts. Werkelijk een prachtige ervaring!

Kloostterweekend P1050878 P1050881 P1050885 P1050890 P1050896 P1050903 P1050904 P1050905 P1050906 P1050908 P1050910 P1050914 P1050916 P1050918 P1050928 P1050930 P1050932 P1050937 P1050939 P1050947 P1050951 P1050952 P1050953 P1050954 P1050955 P1050958 P1050961 P1050973 P1050974 P1050976 P1050977 P1050984 P1050991 P1050992 P1060004 P1060007 P1060010 P1060011 P1060016 P1060029 P1060030 P1060031 P1060032 P1060033 P1060034 P1060035 P1060036 P1060037 P1060038 P1060039 P1060040 P1060041 P1060062 P1060063 P1060064 P1060065 P1060090 P1060091 P1060097 P1060099 P1060119 P1060126 P1060128 P1060130 P1060131

Tienerkamp ‘Reload’

Donderdag 10 juli was het dan zover.     In totaal deden 7 tieners mee. Tymen, Sander, Lucas, Matti, Rick, Theo en Joëlla. Het kamp was even kort als krachtig! Donderdag 10.00 uur kwamen de tieners aan. Na een eerste kennismaking op de jongerenzolder werden door de jongerenwerker Matthijs en rector Beemster een aantal grappige ‘sketches’ opgevoerd, waarin verhelderd werd dat God geen politieman is, geen Sinterklaas, geen ongeïnteresseerd Iemand en ook geen President die nergens tijd voor heeft. Na verhelderd te hebben wie God dan wel is, werd het Onze Vader op grappige manier voorgebeden. Om elkaar beter te leren kennen werd vervolgens ´Naam-trefbal´ gespeeld en aansluitend een wedstrijd ballongooien. Nadat iedereen nat was gingen we boogschieten en daarna warm eten. ´s Middags hadden we eerste een leermoment over God die mensen in zijn Liefde wil laten leven, maar die vaak niks kan doen, als mensen een muurtje om zichzelf heen bouwen, waardoor zij zichzelf onbereikbaar maken. Aansluitend op het leermoment was er een training voor het handboogschieten en een wedstrijd met de Reuzenbal. Toen iedereen moe was en dorstig was, werd er limonade gedronken en vertelde rector Beemster het verhaal over het ontstaan van Onze Lieve Vrouw ter Nood en het Putje. Aansluitend vertelde Matthijs over de Liefde van Jezus, die voor ons zichtbaar is geworden op het kruis. Na de avondboterham werd de Genadekapel bezocht voor de Stille Aanbidding. Tijdens de Aanbidding kregen de tieners de mogelijkheid om op een gebedskaart te schrijven waarvoor ze God wilden danken en wat ze Hem wilden vragen. De kaarten gingen in gesloten enveloppen. Daarna ging de reis naar het strand om te zwemen en voetbal te spelen. ´s Avonds teruggekomen werd er gebarbecued. Ook werden toen de enveloppen met de gebedskaarten in het vuur geworpen, zodat de gebedjes en de dank aan God met de rook voor zijn Aanschijn konden opstijgen. Nadat iedereen moe en voldaan was werden de bedden opgezocht. Vrijdagmorgen na het ontbijt heeft rector Beemster, met behulp van de glas-in-lood-ramen in de Kloosterkapel, uitgelegd dat Jezus echt verborgen aanwezig is in de H. Communie. Heel erg mooi! Vervolgens stond er een film van Lourdes op het programma. Deze film was even indrukwekkend als dat het warm was in de filmzaal. Buitengewoon dus! Na de film heeft rector Beemster, aan de hand van een vergelijking, uitgelegd waarom het bidden van de Rozenkrans zo belangrijk is. Ook werden er voorbeden gemaakt die door Sander werden uitgesproken tijdens de Mis die begon om 12.00 uur. Voor de Mis werd samen de Rozenkrans gebeden. Na de Mis spoedde iedereen zich naar het Missionair Centrum voor een bord patat en een kroket of frikandel. We sloten het kamp af met een laatste wedstrijd boogschieten en nadat de krachten  een laatste keer gemeten waren volgde de prijsuitreiking. Al met al geweldige dagen!                                        001 002 003 004 008 007 006 005 012 011 010 009 013 015 016 017 021 020 019 018 022 023 024 026 030 029 028 027 034 033 032 031 035 036 037 038 042 041 040 039 043 044 045 046 050 049 048 047 052 053 054 055 057 058 059 062 063 066 067 068 072 071 070 069 073 074 079 081 086 087 088 089.