Categoriearchief: Retraite

Grignion de Montfort – retraite

Van dinsdag 13 mei t/m. zaterdag 17 mei werd in het Missionair Centrum een Maria-retraite georganiseerd vanuit gedachtengoed van de Heilige Grignion de Montfort (1673-1716). De inleidingen werden verzorgd door rector Beemster, pater Wijers en de Blauwe zusters. Er werd gewerkt uit Montforts boekje ‘De ware Godsvrucht’. De dag werd begonnen met stille aanbidding en het ochtendgebed en dagelijks was er uiteraard de Heilige Mis. ’s Avonds keken we film. Op dinsdag en woensdag ‘The song of Bernadette’, (Lourdesfilm) op donderdag en vrijdag  een film over Jezus. Al met al mooie en leerzame dagen met een fijne groep retraitanten. Fijn dat jullie er waren.

019 022 023 026 2014-05-14 14.30.55

Paasretraite

Vanaf donderdag 17 april t/m. zondag 20 april werd de Paasretraite georganiseerd. Donderdagmiddag werd er een lezing verzorgd door rector Beemster over de instelling van de H. Eucharistie. In de lezing werd uitgelegd, dat iedere H. Mis, zij het op een z.g.n. onbloedige wijze,  een actualisatie, realisatie, ofwel een tegenwoordigstelling is van het Kruisoffer. ’s Avonds werd de instelling van de Heilige Eucharistie feestelijk gevierd in de Kapel van het Julianaklooster. Indrukwekkend was daarin de ceremonie van de voetwassing na de preek. Na de Mis werd het Allerheiligste overgebracht naar het rustaltaar en was er gelegenheid tot aanbidding. De retraitegasten, de zusters en de rector bleven,  gedurende de nacht, om beurten een uur waken bij de Heer. Vrijdagmorgen werd er,  na het ochtendgebed en het sober ontbijt, een lijdensmeditatie verzorgd door Pater Wijers. ’s Middags werd in het bedevaartpark, met ± 150 mensen, de kruisweg gebeden in het park. Voor degenen die minder goed ter been waren was er ook gelegenheid in de Bedevaartkapel te bidden. ’s Avonds was de plechtige herdenking van het Heilig Lijden van de Heer en na afloop was er gelegenheid de film ‘The Passion of the Christ’ te kijken. Zaterdagmorgen was er een tweede lijdensmeditatie door pater Wijers en ’s middags werd er een lezing verzorgd door rector Beemster, die een uitleg gaf over de lichtritus van de Paaswake. Aansluitend werd er een documentaire getoond over de Lijkwade van Turijn. ’s Avonds om 21.00 uur begon de indrukwekkende Paaswake, evenals de Witte Donderdagviering en de  Herdenking van het lijden op Goede Vrijdag, Gregoriaans opgeluisterd door de Schola Cantorum uit Kennemerland. Prachtig! Zondagmorgen hadden we een feestelijk Paas-ontbijt en vierden we verrijzenis van de Heer nog eens groot! Al met al indrukwekkende dagen! Volgend jaar zeker weer voor herhaling vatbaar.

004 005 006 007 008

Retraite ‘De goddelijke Barmhartigheid’

Van dinsdag 25 maart t/m. zaterdag 29 maart werd de retraite ‘De goddelijke Barmhartigheid’ georganiseerd. Als leidraad werden teksten gebruikt uit het dagboek van de op 30 april 2000 heilige verklaarde zuster Faustina Kowalska. Een religieuze uit Polen, geboren in 1905, en even oud als onze Heer zelf, gestorven in 1938. Haar dagboek is met goedkeuring van talloos veel bisschoppen, waaronder Mgr. Punt,  over de hele wereld verspreid. In haar dagboek schrijft ze over de vele visioenen die ze kreeg en waarin onze Heer ook veelvuldig tot haar sprak over zijn grote barmhartigheid jegens de rouwmoedige zondaars. We hadden een fijne groep. We hadden een goed gevuld programma. Indrukwekkend waren de stille aanbidding in de donkere kloosterkapel, de prachtige films over zuster Faustina en Jezus. Het eten was heerlijk en de lezingen mooi en diepzinnig.

011 009 005004                                       006

 

 

 

 

Dinsdag 14 t/m. zaterdag 18 januari: Eucharistische retraite

Van dinsdag t/m. zaterdag organiseerden we de Eucharistische retraite.

Dagelijks werden er inspirerende lezingen gegeven waarmee die het inzicht in het mysterie van het geloof verdiepten.

We keken een prachtige 6 uur durende film van Jezus en vierden het mysterie van ons geloof in de Novus Ordo en ook in de Tridentijnse ritus.

Het programma was prachtig gevuld, het eten was heerlijk en de deelnemers keerden vol vreugde huiswaarts.

017                                                                              020

Retraitre over Moeder Terresa

Enkele foto’s van de retraite van MoederTeresa waar we nu inzitten. De retraite is vanaf dinsdagavond 26 t/m. zaterdag 30 november. Het was een grote vreugde woensdag twee zusters van de Missionaries of Charity (Zusters van Moeder Teresa) uit Amsterdam in ons midden te hebben. Zuster Gemma sprak op boeiende wijze over de spiritualiteit van Moeder Teresa en over de weg naar de heiligheid,  de totale overgave aan Jezus. Meer dan inspirerend!

    

 

 

Gemeenschap Emanuel

Dit weekend 15-17 november hebben we de verantwoordelijken voor diverse Europese landen van de gemeenschap Emanuel ter bezinning op bezoek gehad. Een fijne groep die ook dit woord van de Heer werkelijk in een grote vreugde met elkaar beleefden (Lucas 18,15; Matheüs 19,14): “Laat de kinderen toch tot Mij komen en houdt ze niet tegen, want aan hen behoort het Rijk der hemelen”.