Categoriearchief: Retraite

olv.ter.nood.augustus.2017

Augustus in het Heiligdom OLV ter Nood

De maand augustus wordt meer geassocieerd met zomervakantie en niet als een Mariamaand zoals wel het geval is van de maanden mei en oktober.

Toch is het in het midden van deze maand een van de belangrijkste feesten ter ere van Maria namelijk het hoogfeest van Maria ten hemelopneming.

Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming

Dinsdag 15 augustus 2017

11.30 u. Bidden van het Rozenkrans

12.30 u. Pontificale eucharistieviering
Hoofdcelebrant: mgr. dr. J.M. Punt
Koor: Ubi Caritas
Wijding van bloemen en kruiden

14.00 u. Stille Aanbidding

14.45 u. Sluitingslof. Processie naar de Put

Iedere eerste zaterdag: Priesterzaterdag

Komt u ook bidden voor roepingen?

Zaterdag 5 augustus
Zaterdag 2 september m. koort (Lat. liturgie)
Zaterdag 7 oktober

11.30 u. Biechtgelegenheid/Rozenkrans
12.00 u. H. Mis met preek
14.15 u. Stille aanbidding
15.00 u. Lof

N.B. Trein/Bus: er rijdt een speciale bus vanaf Station Castricum v. 11.10 u. naar de kapel. Terug: Bus vertrekt vanaf kapel om 16.00 u.
informatie: 072-5053101 of 072- 5051288

Fatimadag zaterdag 19 augustus 2017

10.30 u. Fatimadag Eucharistieviering Hoofdcelebrant: Mgr. J. Hendriks
toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria.
Aansluitend lunch

​​​​​​​13:15 u. Lezing over Fatima door Mgr. J. Hendriks

Meer informatie: tel.072-5051288

Maria Retraite

In het Missionair Centrum wordt van 3-6 oktober 2017 een Maria Retraite georganiseerd.
Meer informatie: tel.072-5051288

pastoor-niesten-retraite-olv-ter-nood-heiloo

Retraite ‘In verwachting van Kerstmis’ 14 t/m 18 december 2016

Retraite van woensdag 14 december tot zondagmorgen 18 december 2016

Retraite: In verwachting van Kerstmis

pastoor-niesten-retraite-olv-ter-nood-heiloo

In een vierdaagse retraite willen we gaan onderscheiden welke verwachting we mogen hebben wat betreft ons leven in geloof. Deze Adventsperiode is bij uitstek een gelegenheid om onze verwachting en roeping in het christelijk geloof duidelijker te krijgen. Door lezingen, gebed, zang, uitwisseling met elkaar en het vieren van de H. Eucharistie mogen we dieper vervuld worden van de Heilige Geest, de bruidegom van Maria. Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood, zal ook onze gids zijn in deze vierdaagse en ons helpen haar Zoon Jezus beter te verstaan.

Retraiteleider pastoor H. J. Niesten.

Meld je aan voor deze retraite via het secretariaat o.v.v. aanmelding retraite ‘In verwachting van Kerstmis’.
 

Ignatiaanse retraite

Van dinsdagavond 17 februari t/m. zaterdagmorgen 21 februari werd in Missionair Centrum ‘Het Julianaklooster’ de z.g. Ignatiaanse retraite georganiseerd. De retraite werd verzorgd door de Zusters van de Heer en de Maagd van Matara, beter bekend als de Blauwe Zusters, die aan het Heiligdom van O.L.V. ter Nood verbonden zijn.

De heilige Ignatius van Loyola was militair. Gewend dus aan het doen van exercities. Na op een dag gewond geraakt te zijn, komt hij tot het inzicht dat zijn leven niet beantwoordt aan Gods plan met hem. Hij bekeert zich en hij schrijft een boek naar aanleiding van zijn ervaringen in het geestelijk leven. Dit boek heet: “De Geestelijke Oefeningen”. Hij geeft in dit boek praktische handreikingen en oefeningen om ons leven letterlijk op orde te brengen: geordend zoals God het wil. Eeuwenlang al hebben ontelbare mensen door het doen van deze Geestelijke Oefeningen hun relatie met God een positieve impuls kunnen geven.

De retraite was in stilte. Naast het volgen van diverse inleidingen was er steeds opnieuw ruim tijd voorzien om in de Kloosterkapel (zie foto) de praktische aanwijzingen voor het geestelijk leven te overwegen om deze in te passen in de eigen levenssituatie. Al met al mooie en vruchtbare dagen voor de retraitanten. Voor info. Voor de retraites: zie www.olvternood.nl (RETRAITES)

001 (2)

retraite georganiseerd door Pater Bots.

Van donderdagmiddag 22 januari t/m. zondagmorgen 25 januari, was er de retraite ‘Evangeliemeditaties’, verzorgd door Bots. De retraite was in volkomen stilte. Pater Bots, begeleidde door de jaren talloos veel mensen op hun weg naar God. Hij is bekend van Radio Maria en  publiceerde talrijke artikelen en boeken over vele onderwerpen die het geestelijk leven betreffen.

Door deze meditaties op het Heilig Evangelie,  door pater Bots zelf verzorgd, werden de deelnemers zich er sterk van bewust, dat Gods Liefde werkelijk tijdloos en enorm is.

De deelnemers die in volkomen stilte deze dagen doorbrachten, mochten ervaren hoe zij door het Woord van God in beweging werden gebracht. Hoe zij inwendig werden aangegrepen door die  mysterieuze Kracht, die door de eeuwen heen in staat is gebleken het leven van mensen opbouwend totaal te veranderen.

Fijn Pater dat u bij ons was,  en ook namens de retraitanten veel dank voor uw  prachtige meditaties en zoveel mooie boeken en teksten waarmee u ons geestelijk voedt.

WP_20150123_17_28_50_Pro

Retraite in Heilige Stilte

Donderdagavond 11 december begon de retraite ‘In Heilige Stilte’. In totaal deden 13 mensen mee. Na de avond boterham werd de retraite ingeleid door rector Beemster met een beknopt overzicht  van de gehele heilsgeschiedenis waarin Gods Liefde zo zichtbaar geworden is.  In de dagen daarna werden de volgende thema’s behandeld:

  1. ‘Historische context van de Adventus’ door pater Wijers
  2. ‘Adventus’ vanuit het perspectief van Johannes de Doper’ door zuster Santa
  3. ‘Adventus ‘vanuit het perspectief van hedendaagse gelovigen’ door zuster Iuxta
  4. ‘Adventus vanuit het perspectief van Jesaja’ door rector Beemster
  5. ‘Adventus met Maria´ door rector Beemster

De dagen werden afgesloten met een Aanbidding bij Hem die voor ons geboren is en die onder de uiterlijke kenmerken van de Hostie, nog altijd levend onder ons verblijft, Jezus, God zelf. Zaterdagavond werd voorafgaande aan de aanbidding de film gekeken: ‘The Nativity Story’. Deze liet, met de achtergrondinformatie van de lezingen,  een zichtbaar ontroerende indruk achter op de deelnemers. Al met al heerlijke dagen ter voorbereiding op Kerstmis. Voor informatie over retraites bij O.L.V. ter Nood, zie: www.olvternood.nl (RETRAITES)

001 002 004

005 Groepsfoto

Retraite vanuit de kracht van het kruis

Verslag van een deelnemer,

Delen in de kracht van de verrezen Christus……

Vanaf donderdagavond 13 t/m. zondagmorgen 16 november werd in Missionair Centrum ‘Het Julianaklooster’ de retraite ‘Vanuit de Kracht van het Kruis’ georganiseerd. We begonnen met een gezamelijke broodmaaltijd. Tijdens de maaltijd gaf rector Beemster een interessante uiteenzetting over de bewogen geschiedenis van het Heiligdom.

Nadat de kamers waren verdeeld hadden we ’s avonds een inleidende lezing over het onderwerp, het lijden. Tijdens de lezingen die werden verzorgd door rector Beemster, de zusters en pater Wijers, werd gewerkt vanuit de apostolische brief van Paus Johannes Paulus II, ‘Salvifici Doloris’.

Terecht merkte rector Beemster al bij zijn inleiding op dat het document buitengewoon diepzinnig is en dat het ‘life-changing’ is voor wie ter harte neemt wat deze Heilige Paus ons heeft willen leren. Zo schrijft Paus Johannes Paulus II: “De weg van de apostel Paulus is duidelijk die van Pasen: het deel hebben aan het Kruis van Christus wordt werkelijkheid in de ervaring van de Verrezene, en dus in een bijzonder deel hebben aan de verrijzenis” (Salvifici Doloris 21).

Langs deze weg wil ik iedereen aanmoedigen deze retraite te volgen. Je kunt WERKELIJK delen in de kracht van Christus verrijzenis!!!! Alles wordt anders!

Al met al een geweldige ervaring! Fijn ook ’s morgens en ’s avonds de ‘getijden’ te bidden. Voor andere retraites zie: www.olvternood.nl(RETRAITES)

005 Vanuit de kracht van het Kruis 003 Vanuit de kracht van het Kruis 005

Maria retraite

Van dinsdag 14 t/m. zaterdag 18 oktober, werd er bij O.L.V. ter Nood een Mariaretraite georganiseerd. Leidraad voor deze retraite was het  het prachtige boekje ‘De Ware Godsvrucht’ van de Heilige Grignion de Montfort. Een geestelijke parel! Zo schrijft hij bijvoorbeeld: “Om Jezus Christus in een ziel voort te brengen en die ziel in Jezus Christus, werkt de Heilige Geest dan ook des te krachtiger naarmate Hij er Maria, Zijn geliefde en onafscheidelijke Bruid, inniger aanwezig vindt”. Kort samengevat, betekent deze devotie tot Maria, leven in de Geest waarvan zij vervuld was, de Geest van Jezus, Gods Geest, die Liefde is en die kracht is en die alles anders maakt. Overdag lezingen, en tijd voor stille meditatie, ’s avonds een mooie film over Maria en/of over Jezus. Daarna gezellig samenzijn! Al met al waren het weer mooie dagen! Van harte aanbevolen eens mee te beleven. Voor komende retraites zie: www.olvternood.nl  (RETRAITES).

Maria_Grignion-Retraite 001 Maria_Grignion-Retraite 002 Maria_Grignion-Retraite 003 Maria_Grignion-Retraite 004 Maria_Grignion-Retraite 008 Maria_Grignion-Retraite 014

In de kracht van de heilige geest

Vanaf donderdagavond 9 t/m. zondagmorgen 12 oktober werd de WEEKEND-retraite ‘In de kracht van de Heilige Geest’ georganiseerd. In totaal deden er 15 mensen mee. Omdat sommigen rechtstreeks uit hun werk kwamen, werd begonnen met de avondboterham. In totaal werden er 6 lezingen gegeven. Donderdagavond één, vrijdag drie en zaterdag twee. Zaterdagavond werd er naar een indrukwekkende film gekeken over het leven van de Heilige Paus Johannes II, in wiens leven de werking van de Heilige Geest zo duidelijk zichtbaar is geworden. Dagelijks werd begonnen met stille aanbidding en de Lauden. Voor het avondeten baden we de vespers en de dag/avond werd afgesloten met Aanbidding. De lezingen werden verzorgd door de Blauwe Zusters en door rector Beemster. Als leidraad gebruikte hij het boekje ‘Kom Heilige Geest’ van de Spaanse mystica ‘Francisca Javiera dell Valle. Een prachtig boekje, een geestelijk pareltje, waarin zij praktische tips geeft, hoe we de enorme kracht van de H. Geest in ons leven kunnen ervaren, zoals zij die ondervonden had. Erg mooi!

Heilige Geest retraite 003 Heilige Geest retraite 005 Heilige Geest retraite 007 Heilige Geest retraite 009

Engelenretraite

Van dinsdag 30 t/m. zaterdag 4 oktober werd de Engelenretraite georganiseerd. Deze keer stond de retraite onder leiding van Pater Ambrosius van de congregatie Sancta Crux, ook wel genoemd Opus Angelorum (het engelenwerk). In meerdere boeiende lezingen zette hij uiteen wie de engelen zijn en hoe wij hun hulp kunnen inschakelen. De retraite werd afgesloten met een toewijding aan de engelen, ook rector Beemster was daarbij aanwezig. ’s Avonds keken we naast een film van Jezus, ook de film van Fatima. De verfilming van het dagboek van zuster Lucia, een van de herderskinderen die behalve van Maria, ook verschijningen kreeg van engelen. Iedereen die de toewijding bekrachtigd wilde hebben kon de persoonlijke zegen ontvangen. Al met al een mooie en een erg leerzame ervaring. Met dank aan pater Ambrosius en het personeel van  Missionair Centrum ‘Het Julianaklooster’.

001 IMG_2756 IMG_2757 IMG_2759 IMG_2760 IMG_2765 IMG_2768 IMG_2770