Categoriearchief: Geloofsopbouw

2e Pinksterdag 5 juni 2017: Verder op Weg met Christus

Op maandag 2e Pinksterdag, 5 juni 2017, zijn jongeren van 17 t/m 27 jaar van harte welkom in het klooster van het Heiligdom, om een speciale themadag bij te wonen.

Het thema is: Verder op Weg met Christus. De Weg van Zijn Roeping voor Mij.

Denk je na over grote keuzen als opleiding, beroep, relatie, huwelijk, leven voor God, werken voor God of het priesterschap?
Dan is dit een dag voor jou om met de hulp van de H. Geest en geestelijke leiding tot verdere onderscheiding te komen.

Begeleiding door rector J. de Wit en pastoor J. Smith.
Voor: jongeren van 17 t/m 27 jaar
Aanvang: 9:45 tot 17:30 uur
Bijdrage: 15 euro
Informatie en opgave: rector J. de Wit
E-mail: rector@olvternood.nl
Tel. 072-50559564 / 06-40125490

Download hier het programma

olv-ter-nood-heiloo-symposium-uitnodiging-april-2017

Symposium “Maria in de theologie van de Oosterse Kerken”

UITNODIGING
Symposium “Maria in de theologie van de Oosterse Kerken”
Gastenhuis/Missionair Centrum ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’ Heiloo

Op donderdag 6 en vrijdag 7 april 2017 zal in het Diocesaan Missionair Centrum te Heiloo een symposium plaatsvinden over de rol van Maria in de theologie van de Oosterse Kerken.
Maria speelt een belangrijke rol in de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook in de Oosterse Kerken kent haar verering een zeer lange traditie.
Enkele wetenschappers willen hun kennis met ons delen.

Het programma:

Symposium “Maria in de theologie van de Oosterse Kerken” 6-7 april 2017 Heiloo

Donderdag 6 april 2017

14.00 uur Dr. Mary Cunningham, universitair hoofddocent aan het Departement voor Theologie en Godsdienststudies aan de Universiteit van Nottingham, over “Maria als medeverlosseres en haar rol als voorspreekster in de Byzantijnse liturgische traditie”.
14.45 uur Vragen en discussie
15.15 uur Pauze

15.45 uur Priester dr. Shafiq Abouzayd, Maronitische en Melkitische priester, wetenschappelijk onderzoeker aan de Faculteit voor Oosterse Studies van de Universiteit van Oxford, over “Maria als medeverlosseres en middelares in de Maronitische spiritualiteit”.
16.30 uur Vragen en discussie
17.00 uur Afsluiting met gezamenlijke vespers

Vrijdag 7 april 2017

10.00 uur Dr. Sebastian Brock, emeritus hoogleraar Syrische Studies aan de Faculteit voor Oosterse Studies van de Universiteit van Oxford, over “Maria in de geschriften van de H. Ephrem”.
10.45 uur Vragen en discussie
11.15 uur Pauze

11.45 uur Bisschop Mor Polycarpus Augin Aydin, aartsbisschop van de Syrisch Orthodoxe Kerk in Nederland, over “Maria in de Syrische liturgie”.
12.30 uur Vragen en discussie
13.00 uur Eenvoudige lunch

De lezingen worden gegeven in het Engels, er is de mogelijkheid gebruik te maken van simultaan vertaling. Er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers, u wordt daarom verzocht zich aan te melden bij het secretariaat van het Gastenhuis/Missionair Centrum, email: info@olvternood.nl
Ik hoop u hier te mogen begroeten op 6 en 7 april!

Drs. Jeroen de Wit
Rector heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo

Wij organiseren weer Gezinsdagen – 1 keer per maand. U komt toch ook?

Gezinsdagen: 1 zondag per maand vanaf 6 september 2015 t/m 5 juni 2016

Gezinsdagen OLV ter Nood Programma 2015 - 2016

De gezinsdagen van het afgelopen jaar waren een groot succes en druk bezocht! Daarom hebben wij wederom 9 zondagen ingepland.

Vanaf zondag 17 mei 2015 t/m zondag 5 juni 2016, worden bij Onze Lieve Vrouw ter Nood, met een frequentie van een maand, 9 zondagen georganiseerd voor gezinnen die zich willen verdiepen in het katholieke geloof. Na de viering van de Heilige Eucharistie op de Bedevaartplaats en het gebruiken van een gezamenlijke warme maaltijd in het Missionair Centrum, worden en de ouders en de kinderen meegenomen in een op de leeftijdsgroep afgestemd eigentijds vormend programma, waarin voor de jeugd sport en spel worden gecombineerd met geloofseducatie.

Meer info kunt u nalezen op: olvternood.nl/gezinspastoraat

Aanmelding Gezinsdagen

U kunt uw gezin aanmelden via het volgende e-mail adres: gezinsdagen@olvternood.nl

Wij hopen deze vormende en gezellige dagen met u te mogen beleven, in Diocesaan Missionair Centrum ‘Het Julianaklooster, grenzend aan de Bedevaartplaats van Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Met vriendelijke groet en Gods zegen toegewenst,

B.C. Beemster, pr.
Rector Onze Lieve Vrouw ter Nood

Adres: Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo

Zondag 15 februari de 6e gezinsdag bij O.L.V.

Zondag 15 februari was het weer zo ver. De 6e gezinsdag bij O.L.V. ter Nood. Zoals gebruikelijk werd 10.30 uur begonnen met de Heilige Eucharistie in de Bedevaartkapel. Voor de kinderen was er tegelijkertijd kindernevendienst en crèche met de zusters in het Oesdom. Na de Mis weer gezellig samen eten, patat en pastaschotel. Even eenvoudig als goed, als lekker. Complimenten aan de keuken.

Na het eten werden de oudere tieners eerst uitgenodigd door de zusters om voor een wedstrijdje ‘appel eten en kaars uitblazen’. Dat was erg grappig. Vervolgens werden de kinderen in leeftijdsgroepen opgedeeld om een eigen programma met de zusters te volgen. Het thema van de dag was ‘Gods Woord’. Voor de allerkleinste was er crèche. Met de kinderen werd er binnen nagedacht en buiten ook gespeeld. Met de ouders werd gekeken naar de volgende inleiding van het z.g. CaFE-project die het thema behandelde. Na de inleiding werd de groep volwassenen in tweeën gesplitst en werd er nagedacht over de vraag, welke passage uit de Bijbel spreekt je erg aan, en waarom? De gesprekken en de getuigenissen waren boeiend.

Na de koffie en de limonade werd de middag weer besloten met een korte aanbidding in de Kloosterkapel. Met de kinderen, de ouders, de zusters en de rector werd het lied gezongen: “Lieve Jezus dank U wel, dat U bij mij bent…”

Al met al een prachtige dag. De volgende Gezinsdag wordt georganiseerd op 15 maart. Voor verdere info en opgave zie ook www.olvternood.nl

001 002 003

04 06 08

10

Zondag 18 januari de vijfde Gezinsdag

Zondag 18 januari werd in bij O.L.V. ter Nood de vijfde Gezinsdag georganiseerd. We waren deze keer samen met ongeveer 15 volwassenen en 25 kinderen/tieners. Zoals altijd begonnen we met de Heilige Mis in de Bedevaartkapel. Tijdens de Mis was er weer kindernevendienst en crèche voor de kinderen in het Oesdom. Na de Mis gezellig samen eten. Het thema voor het middagprogramma was: ‘Gods hulp leren kennen’. Met de ouders keken we naar de boeiende DvD van ‘CaFE’,  ‘Catholic Faith Exploration’, ‘Het Katholieke Geloof leren kennen’.  De kinderen en de tieners hadden hun eigen programma van sport en spel. Om 14.45 uur werd de dag naar traditie weer afgesloten met een korte Aanbidding/dankzegging in de Kloosterkapel. Al met al weer een heerlijke dag. De volgende Gezinsdag is op zondag 15 februari. Zegt het voort… zegt het voort…

012 013 015

016 021 025

027

Broeders van St. Jan,

Van vrijdagmiddag 16 t/m. zondagmiddag 18 januari hadden we de Broeders van St. Jan, samen met een grote jonge mensen, ongeveer 35 personen op bezoek bij Onze Lieve Vrouw ter Nood. Prachtige jong volwassenen mensen, die middels de Broeders van St. Jan betrokken zijn geraakt bij de activiteiten die zij organiseren voor de jeugd. Voor deze prachtige jonge mensen werd in Missionair Centrum het ‘Julianaklooster’ een vormingsweekend georganiseerd waarin werd nagedacht over de moraal van onze Katholieke Kerk. Centraal thema was de ‘Theologie van het Lichaam’. Al met al een heerlijk weekend waarin de vreugde van het katholiek gelovig zijn straalde van de gezichten. Geachte broeders en jongeren, fijn dat jullie er waren! Wij hopen dan ook van harte tot de volgende keer…

010 009 03

Vreugdevolle Gezinsdag

Zondag 14 december was er weer een Gezinsdag bij O.L.V. ter Nood. De dag stond in het teken van de Advent, voorbereiding op Kerstmis. Na de Heilige Mis van 10.30 uur en de warme maaltijd werden er voor de verschillende leeftijdscategorieën voordrachten/lezingen gegeven om na te denken over Gods vergevende Liefde, voor ons Mensgeworden in de Persoon van Jezus. Vervolgens was er tijd voor sport en spel en tot besluit kon, voor wie dat wilde, Gods vergevende Liefde ook ontvangen worden. Een mooie dag met momenten van stilte en echte vreugde. Voor info gezinsdagen zie: www.olvternood.nl (GEZINSDAGEN)

026 030 031

033 034 035

Gezinsdag 5 oktober

Zondag 5 oktober werd er weer een Gezinsdag georganiseerd in Missionair Centrum ‘Het Julianaklooster’. Er namen 19 ouders en 42 kinderen deel aan de dag. Het was een gezellige boel. ’s Morgens om 10.30 uur werd begonne met de H. Mis in de Bedevaartkapel. Rector Beemster was hoofdcelebrant. Daarna was de warme maaltijd. Nassie met saté, en voor de kinderen patat met een frikandel. Na het eten was er crèche voor de allerkleinsten. Voor de kinderen in de  leeftijdsgroep van 4-7 jaar was er knutselclub. Voor de kinderen van 8-11 was er kindercatechese, afgewisseld met sport en spel. Voor de tieners van 11-18 was er handboogschieten met rector Beemster en zuster Foederis. Na het boogschieten werd er nog enkele balspelen georganiseerd en vervolgens werd er met de tieners nagedacht over ‘bidden’. De volwassenen keken met elkaar deel II van CaFE, Catholic Faith Exploration, het Katholieke geloof onderzoeken. Na de DVD-inleiding waren er weer groepsgesprekken. De dag werd met alle kinderen en ouders afgesloten in de Kloosterkapel met een korte Aanbidding van onze Heer. Al met al weer een erg gezellige, sportieve en leerzame dag!

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016

Wandelretraite

Van dinsdagmiddag 16 t/m. zaterdagmorgen 20 september werd voor de eerste keer de Wandelretraite ‘op Weg met Jezus’ georganiseerd in bij O.L.V. ter Nood. Een retraite die enerzijds bezinnend en in stilte was en anderzijds actief door met elkaar geloofservaringen te delen tijdens een wandeling over het strand en in de duinen. In de lezingen werden bijzonder momenten uit de laatste reis van Jezus naar Jeruzalem toegelicht door de rector, pater Wijers of een van de zusters. ’s Morgens en ’s avonds werden de Lauden en de Vespers gebeden en om 12.00 uur was de Heilige Mis. Rector Beemster droeg deze op gekeerd naar het tabernakel en legde uit dat dit niet betekent dat hij met de rug naar de mensen gekeerd staat, maar met de mensen gekeerd naar de Heer zelf. Woensdagmiddag stond de strandwandeling op het programma. Tijdens de wandeling werd nagedacht en over de vragen:

  • ·       Hoe hebt u God leren kennen?
  • ·       God is Liefde en goedheid, waarin ziet u Hem terug?
  • ·       Wat verwacht u van deze retraite?

Het met elkaar spreken over deze vragen was een mooie verrijkende ervaring, juist omdat iedereen zo zijn verhaal en zijn eigen geloofsbeleving heeft.  Donderdagmiddag werd er gewandeld in de duinen. Ook tijdens deze wandeling werden geloofservaringen gedeeld, naar aanleiding van de vraag:

  •  Jezus, God, onderrichtte zijn leerlingen op de weg van Caesarea van Filippi over wat echt belangrijk was, het Paasmysterie. Allemaal zijn we gevraagd te leren. Wat was in jouw leven een belangrijk leermoment?

Iedere avond werd er gekeken naar een deel van een prachtige 6 uur durende film over Jezus en werd aansluitend afgesloten met een half uur stille aanbidding van de Heer.

Al met al een prachtige ervaring die zeker voor herhaling vatbaar is.

003 004 005 011 012 014 016 017 019 020 021 023 024 025 IMG_4355 IMG_4360 IMG_4361 IMG_4366 IMG_4369 IMG_4373 IMG_4375 IMG_4379