Ignatiaanse retraite

Van dinsdagavond 17 februari t/m. zaterdagmorgen 21 februari werd in Missionair Centrum ‘Het Julianaklooster’ de z.g. Ignatiaanse retraite georganiseerd. De retraite werd verzorgd door de Zusters van de Heer en de Maagd van Matara, beter bekend als de Blauwe Zusters, die aan het Heiligdom van O.L.V. ter Nood verbonden zijn.

De heilige Ignatius van Loyola was militair. Gewend dus aan het doen van exercities. Na op een dag gewond geraakt te zijn, komt hij tot het inzicht dat zijn leven niet beantwoordt aan Gods plan met hem. Hij bekeert zich en hij schrijft een boek naar aanleiding van zijn ervaringen in het geestelijk leven. Dit boek heet: “De Geestelijke Oefeningen”. Hij geeft in dit boek praktische handreikingen en oefeningen om ons leven letterlijk op orde te brengen: geordend zoals God het wil. Eeuwenlang al hebben ontelbare mensen door het doen van deze Geestelijke Oefeningen hun relatie met God een positieve impuls kunnen geven.

De retraite was in stilte. Naast het volgen van diverse inleidingen was er steeds opnieuw ruim tijd voorzien om in de Kloosterkapel (zie foto) de praktische aanwijzingen voor het geestelijk leven te overwegen om deze in te passen in de eigen levenssituatie. Al met al mooie en vruchtbare dagen voor de retraitanten. Voor info. Voor de retraites: zie www.olvternood.nl (RETRAITES)

001 (2)

Zondag 15 februari de 6e gezinsdag bij O.L.V.

Zondag 15 februari was het weer zo ver. De 6e gezinsdag bij O.L.V. ter Nood. Zoals gebruikelijk werd 10.30 uur begonnen met de Heilige Eucharistie in de Bedevaartkapel. Voor de kinderen was er tegelijkertijd kindernevendienst en crèche met de zusters in het Oesdom. Na de Mis weer gezellig samen eten, patat en pastaschotel. Even eenvoudig als goed, als lekker. Complimenten aan de keuken.

Na het eten werden de oudere tieners eerst uitgenodigd door de zusters om voor een wedstrijdje ‘appel eten en kaars uitblazen’. Dat was erg grappig. Vervolgens werden de kinderen in leeftijdsgroepen opgedeeld om een eigen programma met de zusters te volgen. Het thema van de dag was ‘Gods Woord’. Voor de allerkleinste was er crèche. Met de kinderen werd er binnen nagedacht en buiten ook gespeeld. Met de ouders werd gekeken naar de volgende inleiding van het z.g. CaFE-project die het thema behandelde. Na de inleiding werd de groep volwassenen in tweeën gesplitst en werd er nagedacht over de vraag, welke passage uit de Bijbel spreekt je erg aan, en waarom? De gesprekken en de getuigenissen waren boeiend.

Na de koffie en de limonade werd de middag weer besloten met een korte aanbidding in de Kloosterkapel. Met de kinderen, de ouders, de zusters en de rector werd het lied gezongen: “Lieve Jezus dank U wel, dat U bij mij bent…”

Al met al een prachtige dag. De volgende Gezinsdag wordt georganiseerd op 15 maart. Voor verdere info en opgave zie ook www.olvternood.nl

001 002 003

04 06 08

10

14 februari Bestuurders van de parochieverbanden

Omdat er heden ten dage nogal wat bij komt kijken om fuserende parochies te besturen, werd er zaterdag 14 februari een inspirerende en instructieve dag georganiseerd voor bestuurders die actief zij in de verschillende parochieverbanden in Bisdom Haarlem-Amsterdam. De dag begon met de viering van de Heilige Eucharistie met Mgr. Punt als hoofdcelebrant. Vervolgens stonden er diverse lezingen op het programma waarin ervaringsdeskundigen onder meer spraken over het aansturen en begeleiden van de fusieprocessen.

Besturen dag 003      Besturen dag 005

Besturen dag 006      Besturen dag 002

13-15 februari CDJA

Vanaf vrijdag 13 t/m. zondag 15 februari mocht Onze Lieve Vrouw ter Nood zich verheugen in een bezoek van de CDJA, de jongerenvleugen van de CDA. Zij waren samengekomen in het Missionair Centrum om met elkaar na te denken over de standpunten en de te varen koers van de CDJA. Er stonden meerder sprekers op het programma, onder wie Hirsch Balin, de voormalig minister van Justitie.

CDJA

Basisschool De Brug uit Akersloot

Schoolklas 8a van basisschool De Brug uit Akersloot doet Antipestproject ‘Je bent een parel’

Donderdag 5 februari mocht Onze Lieve Vrouw ter Nood zich verheugen in een bezoek van een schoolklas met kinderen van basisschool de Brug uit  Akersloot, groep 8a. Aangekomen in het Julianaklooster werd eerst even ‘gecheckt’ of de kinderen wel enthousiast waren. Hiervoor werd de ‘decibel-juicht-test’ gedaan. Nadat de rector had afgeteld werd het enthousiasme van de kinderen afgemeten aan het aantal decibels dat ze voorbrachten met hun gejuich. Na een voorzichtig begin, en nadat ook de handen en de voeten, én ook de juf meejuichte, gaf de jury, zuster Santa,  haar eindoordeel: ‘dolenthousiast’. Daarna vertelde zuster Santa het verhaal over de bedevaartplaats en werd de kracht van het water uit ‘Het Putje’ nog eens verduidelijkt met wonderlijke voorvallen die zich in recent verleden hadden voorgedaan.

Antipestprogramma

Vervolgens vertelde de rector het aangrijpende verhaal ‘Margot wordt gepest’. Het verhaal vormde de insteek voor de dag. Aansluitend werd met moeder overste, zuster Iuxta, het bibliodrama van de blinde Bartimeus, gespeeld. De kinderen werd geleerd dat de hoewel Bartimeus, door volgelingen van Jezus werd buitengesloten, juist hij door Jezus werd uitgenodigd om bij Hem te komen. Na het bibliodrama gingen de kinderen in deelgroepjes uiteen om met een van de zusters na te denken over wat echt niet kan, pesten.

Ontspanning

Omdat het heerlijk weer was, en omdat er sneeuw lag, werd met de kinderen een sneeuwballengevecht georganiseerd. Na de middagboterham werd gekeken naar een mooie film over de schepping van onze wereld en de schepping van de mens. Zuster Iuxta legde uit, dat ieder mens door God is gewild en gekend, dat we broeders en zusters zijn van elkaar, én dat wat anderen ook vinden en denken en zeggen over ons, ieder mens een parel is in Gods hand. Dit werd voor de kinderen ook zichtbaar gemaakt in het knutselwerkje dat ze maakten en mee naar huis mochten nemen.

Bidden en waterputten

De dag werd afgesloten in de Genadekapel. De rector gaf uitleg wat er allemaal te zien was. Vervolgens kregen de kinderen een kaartje waarop ze een intentie konden schrijven: het mandje werd bij het beeld van Maria geplaatst en met de zusters, de juf en de kinderen werden de intenties door met een Wees Gegroet Maria aan Maria toevertrouwd. Tot besluit was er nog wat tijd om water te putten en daarna keerde de kinderen met hun juf, op hun fietsen terug naar Akersloot.

Groep 8a De Brug 008

Groep 8a De Brug 001 Groep 8a De Brug 002 Groep 8a De Brug 003

Groep 8a De Brug 005 Groep 8a De Brug 006 Groep 8a De Brug 009

Life Teen

Van vrijdag 6 – zondag 8 februari kreeg het Missionair Centrum een groep enthousiaste jongeren  van Life Teen – Nederland op bezoek.  Life Teen Nederland is de overkoepelende organisatie voor alle Nederlandse Life Teen Parochies. Het doel is om centraal ondersteuning aan de parochies te bieden en daarnaast de eenheid tussen de parochies te versterken. Dit alles vanuit de gedachte tieners dichter bij Christus te brengen! Zij hadden een eigentijdsprogramma vol met sport- en spel afgewisseld door gebed en catechese.  Zaterdagmorgen vroeg uit de veren om God de loven, te danken en te prijzen! (foto in de Kloosterkapel)

Ondersteuning is er voor zowel parochies die het Life Teen programma draaien als geïnteresseerden die Life Teen in hun parochie willen starten. Deze ondersteuning bestaat onder meer uit het verzorgen van trainingen en bijeenkomsten voor medewerkers en kernteamleden van parochies en geïnteresseerden. Daarnaast worden er vanuit Life Teen Nederland activiteiten georganiseerd om ook de tieners bij elkaar te brengen.

Wil je meer informatie stuur dan een e-mail naar contact@lifeteen.nl

Life Teen

Nieuwe schoeiing in de vijver

Eindelijk is het zo ver!  Deze week, de eerste week van februari, is de oude schoeiing die er maar liefst 30 jaar heeft gestaan, verwijderd en is de nieuwe geplaatst.  Het is prachtig geworden.  Namens het bestuur van de bedevaartplaats en zeker ook namens Maria, met dank aan allen die financieel hun steentje (plankjes, paaltjes, spijkers) hebben bijgedragen!

20150203_134737 20150203_134757 20150203_134812

20150203_134819 WP_20150202_14_03_42_Pro