Vreugdevolle Gezinsdag

Zondag 14 december was er weer een Gezinsdag bij O.L.V. ter Nood. De dag stond in het teken van de Advent, voorbereiding op Kerstmis. Na de Heilige Mis van 10.30 uur en de warme maaltijd werden er voor de verschillende leeftijdscategorieën voordrachten/lezingen gegeven om na te denken over Gods vergevende Liefde, voor ons Mensgeworden in de Persoon van Jezus. Vervolgens was er tijd voor sport en spel en tot besluit kon, voor wie dat wilde, Gods vergevende Liefde ook ontvangen worden. Een mooie dag met momenten van stilte en echte vreugde. Voor info gezinsdagen zie: www.olvternood.nl (GEZINSDAGEN)

026 030 031

033 034 035

Retraite in Heilige Stilte

Donderdagavond 11 december begon de retraite ‘In Heilige Stilte’. In totaal deden 13 mensen mee. Na de avond boterham werd de retraite ingeleid door rector Beemster met een beknopt overzicht  van de gehele heilsgeschiedenis waarin Gods Liefde zo zichtbaar geworden is.  In de dagen daarna werden de volgende thema’s behandeld:

  1. ‘Historische context van de Adventus’ door pater Wijers
  2. ‘Adventus’ vanuit het perspectief van Johannes de Doper’ door zuster Santa
  3. ‘Adventus ‘vanuit het perspectief van hedendaagse gelovigen’ door zuster Iuxta
  4. ‘Adventus vanuit het perspectief van Jesaja’ door rector Beemster
  5. ‘Adventus met Maria´ door rector Beemster

De dagen werden afgesloten met een Aanbidding bij Hem die voor ons geboren is en die onder de uiterlijke kenmerken van de Hostie, nog altijd levend onder ons verblijft, Jezus, God zelf. Zaterdagavond werd voorafgaande aan de aanbidding de film gekeken: ‘The Nativity Story’. Deze liet, met de achtergrondinformatie van de lezingen,  een zichtbaar ontroerende indruk achter op de deelnemers. Al met al heerlijke dagen ter voorbereiding op Kerstmis. Voor informatie over retraites bij O.L.V. ter Nood, zie: www.olvternood.nl (RETRAITES)

001 002 004

005 Groepsfoto

Nieuwe Kerststal

Na lang wachten werd dinsdag 9 december de nieuwe Kerstgroep bezorgd bij O.L.V. ter Nood. De beelden, ± 75 cm. hoog, zijn gemaakt in de Oekraïne. In de dagen daarna is hard gewerkt om de Kerstgrot op te bouwen. De grot is opgebouwd in het winkeltje van de Bedevaartplaats,  ‘Het Oesdom’. Afgelopen zondag werd de grot en de beeldengroep, na de Mis van 10.30 uur, door rector Beemster met wijwater en wierook ingezegend, met de woorden:

“Zegen Heer de stal, opdat allen die er naar op zullen zien mogen beseffen hoe groot uw Liefde voor ons is. Uw Liefde, Mensgeworden in Jezus, Uw, Zoon onze Heer en God. We vragen dat op voorspaak van Maria: Weest gegroet Maria… “

Waarom een grot vraagt u zich wellicht af? Hiertoe heeft rector Beemster zich laten inspireren door de woorden van de Heilige Justinus, een Kerkvader uit de Katholieke Traditie, die leefde omstreeks het jaar 250. Hij schrijft in een van zijn boeken: “Wanneer iemand zich wil  overtuigen, dat Jezus te Bethlehem geboren is, dat dient hij te weten, dat men te Bethlehem, in overeenstemming met het Evangelieverhaal, de grot toont waar Hij het levenslicht zag”.

Wilt u de grot/groep bezichtigen, dan bent u van harte welkom. Tot en met tweede Kerstdag is het Oesdom, geopend tussen 10.30 en 16.30 uur.

003 011 020

021 022 023