Retraite vanuit de kracht van het kruis

Verslag van een deelnemer,

Delen in de kracht van de verrezen Christus……

Vanaf donderdagavond 13 t/m. zondagmorgen 16 november werd in Missionair Centrum ‘Het Julianaklooster’ de retraite ‘Vanuit de Kracht van het Kruis’ georganiseerd. We begonnen met een gezamelijke broodmaaltijd. Tijdens de maaltijd gaf rector Beemster een interessante uiteenzetting over de bewogen geschiedenis van het Heiligdom.

Nadat de kamers waren verdeeld hadden we ’s avonds een inleidende lezing over het onderwerp, het lijden. Tijdens de lezingen die werden verzorgd door rector Beemster, de zusters en pater Wijers, werd gewerkt vanuit de apostolische brief van Paus Johannes Paulus II, ‘Salvifici Doloris’.

Terecht merkte rector Beemster al bij zijn inleiding op dat het document buitengewoon diepzinnig is en dat het ‘life-changing’ is voor wie ter harte neemt wat deze Heilige Paus ons heeft willen leren. Zo schrijft Paus Johannes Paulus II: “De weg van de apostel Paulus is duidelijk die van Pasen: het deel hebben aan het Kruis van Christus wordt werkelijkheid in de ervaring van de Verrezene, en dus in een bijzonder deel hebben aan de verrijzenis” (Salvifici Doloris 21).

Langs deze weg wil ik iedereen aanmoedigen deze retraite te volgen. Je kunt WERKELIJK delen in de kracht van Christus verrijzenis!!!! Alles wordt anders!

Al met al een geweldige ervaring! Fijn ook ’s morgens en ’s avonds de ‘getijden’ te bidden. Voor andere retraites zie: www.olvternood.nl(RETRAITES)

005 Vanuit de kracht van het Kruis 003 Vanuit de kracht van het Kruis 005

Kennedyschool uit Volendam doet Antipestproject

Kennedyschool uit Volendam doet Antipestproject ‘Je bent een parel’ bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo

Dinsdag 18 november was het dan zover, dat busbedrijf Bak om 8.45 met een grote Touringcar voor de Kennedy-school in Volendam verscheen. De reis verliep spoedig en aangekomen bij de Bedevaartplaats werd de groep opgewacht door de rector en de zusters. Na iedereen welkom te hebben geheten, werd de ‘decibel-juichtest gedaan. Deze test wordt gedaan om te zien of kinderen die het Heiligdom bezoeken enthousiast zijn. Nadat was afgeteld, mochten de kinderen zo hard mogelijk juichen. Was het de eerste keer nog wat voorzichtig, toen ook de handen en de voeten werden betrokken, en de meegekomen moeders en de juf zelf mee mochten juichen, was de beoordeling super-positief. Na deze grappige start vertelde een van de jonge zusters op een boeiende wijze het verhaal van de Bedevaartplaats en het bijzondere Putje met het geneeskrachtige water.

Antipestproject

Daarna gingen we op weg naar Missionair Centrum ‘Het Julianaklooster’ waar de rector een aangrijpend verhaal vertelde over een kind dat Margot heette en dat werd gepest. Ook keken we naar een filmpje over een jongetje dat gepest werd, Bram. Het maakte zichtbaar diepe indruk op de kinderen. Aansluitend werd het Bijbelverhaal van Bartimeus uitgelegd en met de kinderen nagespeeld. De zuster legde uit dat Bartimeus ook werd buitengesloten, maar dat Jezus het voor hem opnam en hem zelf van zijn blindheid genas. Na dit alleraardigste toneelstuk  dat de kinderen speelden, werden  ze in drie groepen opgedeeld om met de zusters en de rector na te denken over wat echt niet kan, pesten. Verder werd er nagedacht over wat je maakt tot vriend van Jezus en wat niet. De kinderen deden actief mee en er werden raken opmerkingen gemaakt. Alle goede ideeën om het pesten te stoppen en met elkaar te werken aan een fijne sfeer werden in het ‘antipest-afspraken-contract’ verzameld. Dit komt in de klas te hangen.

Je bent een Parel in Gods hand

Vervolgens gingen de broodtrommels open en was er tijd voor sport en spel. De zusters deden ook mee! En niet alleen de zusters, ook de meegekomen moeders werden weer even helemaal kind! Toen de energie er uit was werd er een mooie tekenfilm gekeken over de schepping. Rector Beemster vertelde dat de het scheppingsverhaal ons leert hoe God eigenlijk alles bedoeld had, maar dat het geluk van Adam en Eva verloren ging omdat ze niet luisterden naar God. Zo werd de kinderen geleerd dat het belangrijk is te doen wat God vraagt, want dan wordt het echt fijn op de wereld. Ook vertelde de rector dat God ieder mens en dus ook ieder kind geschapen heeft in de buik van onze moeder en dat ieder mens door God gewild is,  gekend en bemind. Ieder mens is een parel in Gods hand! Dit werd ook gevisualiseerd met een knutselwerkje (zie foto). Het knutselwerkje kregen de kinderen al een herinnering mee naar huis om nooit te vergeten, dat God van hen houdt.

Water putten en  bidden

Na het knutselwerkje gingen we nog naar ‘Het Putje’ om van het geneeskrachtige water te drinken. Tot besluit van de dag gingen we de prachtige kapel binnen. Daar branden we een kaars voor Maria en hebben we samen gebeden:

“Heer onze God, Jezus, ik dank U dat U mij  geschapen hebt en dat U van mij houdt, zoals ik ben. U houdt van alle mensen evenveel. Allen zijn we voor U als  een parel  in uw hand. Ook ik wil uw vriend of vriendin zijn,  door goed te zijn voor iedereen.  Dat vind ik soms moeilijk. en daarom vraag ik U, bescherm mij tegen boze gedachten, en leer mij ieder mens zien,   zoals U naar mij kijkt.  Daarom wil ik bidden: Onze Vader… Wees gegroet Maria…”

Vervolgen snel terug naar de bus en weer op naar Volendam. Al met al een mooie en een leerzame dag. Voor verdere info. schoolprojecten:www.olvternood.nl (SCHOLEN)

Kennedyschool 002 Kennedyschool 003 kennedyschool 016

kennedyschool 021 kennedyschool 023 kennedyschool 030

kennedyschool 036 kennedyschool 041 kennedyschool 042

CATHOLIC VOICES: Prachtig initiatief!

Deze week hebben we, vanaf woensdag 5 t/m. zondag 9 november 35 jonge mensen op bezoek gekregen van ‘Catholic Voices Nederland’. Dat is een geweldig nieuw initiatief. Catholic Voices is ontstaan in Engeland (2010) rondom het bezoek van Paus Benedictus XVI. Ongeveer twintig jonge katholieken werden gevormd om in de media te vertellen over hun geloof. Ook na het pausbezoek bleven zij beschikbaar om de vragen van media over de Kerk te beantwoorden. Al snel volgden andere landen. Ook daar worden leken getraind volgens de inzichten van Catholic Voices, om de media te woord te staan.

Jonge mensen die naast hun baan of studie bereid zijn om voor radio, TV en kranten het standpunt van de Rooms-Katholieke Kerk toe te lichten. Zij doen dit niet als officieel woordvoerder van de Kerk, maar zijn gewone Nederlanders die in staat zijn het standpunt van de Kerk uit te leggen voor een breed publiek. Ze hebben zichzelf verdiept in wat de Kerk zegt, wat dit betekent voor hun eigen leven en kunnen dat helder en bondig verwoorden.

catholic voices 005 catholic voices 004 catholic voices 001