Bonifatiusschool uit Spanbroek

Vrijdag 31 oktober kwam er, in het kader van het Kompasproject,  opnieuw een groep 8 van de Bonifatiusschool uit Spanbroek bij ons op bezoek. We hadden een heerlijke dag. Het programma was hetzelfde als met de groep die 29 oktober bij op bezoek gekomen was. Ook deze groep kwam glansrijk door de decibeljuihtest. Omdat bij de derde juich-toets de groep bijna niet meer tot bedaren te brengen was, zei rector Beemster, dat hij, en hij drukte zich heel erg voorzichtig uit, er toe neigde te denken dat deze groep misschien nog wel enthousiaster was als die op 29 oktober gekomen was. En die was al meer dan uitbundig. Zoals vreugdevol als de decibel-juichtest, was ook de dag. Ook voor deze tweede groep geldt: fijn dat jullie gekomen zijn.

Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 002 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 006 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 007 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 008 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 012 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 013 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 015 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 016 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 017 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 018 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 019 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 021 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 024 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 025 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 026 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 027 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 028 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 030 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 031 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 032 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 033 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 034 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 036 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 037 Groep 2 Bonifatiusschool _ Kompasproject 038

 

De Bonifatiusschool uit Spanbroek

Donderdag 30 oktober kwam groep 8 van de Bonifatiusschool uit Spanbroek, in het kader van het Kompasproject, naar Onze Lieve Vrouw ter Nood. Zij werden ontvangen in het Oesdom door rector Beemster en de zusters. Alvorens met het project aan de slag te gaan, wilden de zusters en de rector graag weten, of de kinderen uit Spanbroek ook enthousiaste kinderen waren. Om dit te testen is in het Heiligdom een speciale toets ontwikkeld, de zogenaamde ‘decibel-juichtest’. Nadat de rector had afgeteld werd er gejuicht door de kinderen en werd door de zusters beoordeeld of het juichten enthousiast genoeg was. Na enige onwennigheid werd bij de derde test volkomen duidelijk dat de kinderen uit Spanbroek tot de meest enthousiaste behoren die het Heiligdom ooit bezocht hebben. Vervolgens legde rector Beemster de werking van het Kompas uit en maakte hij duidelijk dat er ook in de Hemel een grote Magneet (God)  is, die zoals de Noordpool  de Kompasnaald aantrekt, ons hart aantrekt, om ons de weg te wijzen, om ons gelukkig te maken in Liefde. Vervolgens werd de groep opgesplitst in drie groepen en werd er met behulp van een kompasje een opdracht gedaan in het park. De opdracht met het kompasje bracht de kinderen uiteindelijk samen in Missionair Centrum ‘Het Julianaklooster’, waar limonade werd gedronken. Daarna was er tijd voor sport en spel. Er werd gevoetbald en handboog geschoten. Hoewel de jongens het goed deden, bleken de meisjes de beste boogschutters te zijn. Vervolgens gingen de groepen uiteen en konden de kinderen in gesprek gaan met een zuster of met de rector die bestormd werden met vragen. Daarna werd er een boterham gegeten en werd een bezoek gebracht aan de het beroemde Putje, om van het heilzame water te drinken en de Genadekapel. Onderweg vertelde rector Beemster bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes over de verschijning die Bernadette daar ooit gekregen heeft van Maria. In de Genadekapel werd door zuster Santa uitleg gegeven over de schilderingen en werd het kort even helemaal stil gemaakt zodat iedereen ook even persoonlijk tijd had om een stil gebed uit te spreken. Tot besluit van de dag konden de kinderen een kaarsje branden en ging de reis weer terug naar Spanbroek. Beste kinderen, meester, moeders en hulpchauffeur, fijn dat jullie gekomen zijn.

Groep 1 Bonifatiusschool Compasproject 002 Groep 1 Bonifatiusschool Compasproject 003 Groep 1 Bonifatiusschool Compasproject 004 Groep 1 Bonifatiusschool Compasproject 007 Groep 1 Bonifatiusschool Compasproject 009 Groep 1 Bonifatiusschool Compasproject 010 Groep 1 Bonifatiusschool Compasproject 014 Groep 1 Bonifatiusschool Compasproject 015 Groep 1 Bonifatiusschool Compasproject 026 Groep 1 Bonifatiusschool Compasproject 021 Groep 1 Bonifatiusschool Compasproject 016 Groep 1 Bonifatiusschool Compasproject 024 Groep 1 Bonifatiusschool Compasproject 025 Groep 1 Bonifatiusschool Compasproject 027 Groep 1 Bonifatiusschool Compasproject 029 Groep 1 Bonifatiusschool Compasproject 030 Groep 1 Bonifatiusschool Compasproject 031 Groep 1 Bonifatiusschool Compasproject 032

Maria retraite

Van dinsdag 14 t/m. zaterdag 18 oktober, werd er bij O.L.V. ter Nood een Mariaretraite georganiseerd. Leidraad voor deze retraite was het  het prachtige boekje ‘De Ware Godsvrucht’ van de Heilige Grignion de Montfort. Een geestelijke parel! Zo schrijft hij bijvoorbeeld: “Om Jezus Christus in een ziel voort te brengen en die ziel in Jezus Christus, werkt de Heilige Geest dan ook des te krachtiger naarmate Hij er Maria, Zijn geliefde en onafscheidelijke Bruid, inniger aanwezig vindt”. Kort samengevat, betekent deze devotie tot Maria, leven in de Geest waarvan zij vervuld was, de Geest van Jezus, Gods Geest, die Liefde is en die kracht is en die alles anders maakt. Overdag lezingen, en tijd voor stille meditatie, ’s avonds een mooie film over Maria en/of over Jezus. Daarna gezellig samenzijn! Al met al waren het weer mooie dagen! Van harte aanbevolen eens mee te beleven. Voor komende retraites zie: www.olvternood.nl  (RETRAITES).

Maria_Grignion-Retraite 001 Maria_Grignion-Retraite 002 Maria_Grignion-Retraite 003 Maria_Grignion-Retraite 004 Maria_Grignion-Retraite 008 Maria_Grignion-Retraite 014

In de kracht van de heilige geest

Vanaf donderdagavond 9 t/m. zondagmorgen 12 oktober werd de WEEKEND-retraite ‘In de kracht van de Heilige Geest’ georganiseerd. In totaal deden er 15 mensen mee. Omdat sommigen rechtstreeks uit hun werk kwamen, werd begonnen met de avondboterham. In totaal werden er 6 lezingen gegeven. Donderdagavond één, vrijdag drie en zaterdag twee. Zaterdagavond werd er naar een indrukwekkende film gekeken over het leven van de Heilige Paus Johannes II, in wiens leven de werking van de Heilige Geest zo duidelijk zichtbaar is geworden. Dagelijks werd begonnen met stille aanbidding en de Lauden. Voor het avondeten baden we de vespers en de dag/avond werd afgesloten met Aanbidding. De lezingen werden verzorgd door de Blauwe Zusters en door rector Beemster. Als leidraad gebruikte hij het boekje ‘Kom Heilige Geest’ van de Spaanse mystica ‘Francisca Javiera dell Valle. Een prachtig boekje, een geestelijk pareltje, waarin zij praktische tips geeft, hoe we de enorme kracht van de H. Geest in ons leven kunnen ervaren, zoals zij die ondervonden had. Erg mooi!

Heilige Geest retraite 003 Heilige Geest retraite 005 Heilige Geest retraite 007 Heilige Geest retraite 009

Gezinsdag 5 oktober

Zondag 5 oktober werd er weer een Gezinsdag georganiseerd in Missionair Centrum ‘Het Julianaklooster’. Er namen 19 ouders en 42 kinderen deel aan de dag. Het was een gezellige boel. ’s Morgens om 10.30 uur werd begonne met de H. Mis in de Bedevaartkapel. Rector Beemster was hoofdcelebrant. Daarna was de warme maaltijd. Nassie met saté, en voor de kinderen patat met een frikandel. Na het eten was er crèche voor de allerkleinsten. Voor de kinderen in de  leeftijdsgroep van 4-7 jaar was er knutselclub. Voor de kinderen van 8-11 was er kindercatechese, afgewisseld met sport en spel. Voor de tieners van 11-18 was er handboogschieten met rector Beemster en zuster Foederis. Na het boogschieten werd er nog enkele balspelen georganiseerd en vervolgens werd er met de tieners nagedacht over ‘bidden’. De volwassenen keken met elkaar deel II van CaFE, Catholic Faith Exploration, het Katholieke geloof onderzoeken. Na de DVD-inleiding waren er weer groepsgesprekken. De dag werd met alle kinderen en ouders afgesloten in de Kloosterkapel met een korte Aanbidding van onze Heer. Al met al weer een erg gezellige, sportieve en leerzame dag!

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016

Engelenretraite

Van dinsdag 30 t/m. zaterdag 4 oktober werd de Engelenretraite georganiseerd. Deze keer stond de retraite onder leiding van Pater Ambrosius van de congregatie Sancta Crux, ook wel genoemd Opus Angelorum (het engelenwerk). In meerdere boeiende lezingen zette hij uiteen wie de engelen zijn en hoe wij hun hulp kunnen inschakelen. De retraite werd afgesloten met een toewijding aan de engelen, ook rector Beemster was daarbij aanwezig. ’s Avonds keken we naast een film van Jezus, ook de film van Fatima. De verfilming van het dagboek van zuster Lucia, een van de herderskinderen die behalve van Maria, ook verschijningen kreeg van engelen. Iedereen die de toewijding bekrachtigd wilde hebben kon de persoonlijke zegen ontvangen. Al met al een mooie en een erg leerzame ervaring. Met dank aan pater Ambrosius en het personeel van  Missionair Centrum ‘Het Julianaklooster’.

001 IMG_2756 IMG_2757 IMG_2759 IMG_2760 IMG_2765 IMG_2768 IMG_2770