Are-You-Ready

In het weekend van 24 – 26 september kwam het Are-You-Ready-team op bezoek. Enthousiaste jonge mensen die de parochies helpen om de tieners voor te bereiden op het Sacrament van het Heilig Vormsel.  Zij waren gekomen met ± 25 tieners uit de parochies van Lisse en omgeving.  Het weekend was gevuld met sport en spel, afgewisseld door momenten van gebed en catechese. Zaterdag stond in het sacrament van vergeving en zaterdagavond was er, voor wie wilde, de mogelijkheid om Gods vergeving te ontvangen in het sacrament van de biecht. Op zondag werd het weekend afgesloten met de Heilige Mis voor de kinderen en hun ouders.

Are You Ready 001 Are You Ready 002 Are You Ready 010

Wandelretraite

Van dinsdagmiddag 16 t/m. zaterdagmorgen 20 september werd voor de eerste keer de Wandelretraite ‘op Weg met Jezus’ georganiseerd in bij O.L.V. ter Nood. Een retraite die enerzijds bezinnend en in stilte was en anderzijds actief door met elkaar geloofservaringen te delen tijdens een wandeling over het strand en in de duinen. In de lezingen werden bijzonder momenten uit de laatste reis van Jezus naar Jeruzalem toegelicht door de rector, pater Wijers of een van de zusters. ’s Morgens en ’s avonds werden de Lauden en de Vespers gebeden en om 12.00 uur was de Heilige Mis. Rector Beemster droeg deze op gekeerd naar het tabernakel en legde uit dat dit niet betekent dat hij met de rug naar de mensen gekeerd staat, maar met de mensen gekeerd naar de Heer zelf. Woensdagmiddag stond de strandwandeling op het programma. Tijdens de wandeling werd nagedacht en over de vragen:

  • ·       Hoe hebt u God leren kennen?
  • ·       God is Liefde en goedheid, waarin ziet u Hem terug?
  • ·       Wat verwacht u van deze retraite?

Het met elkaar spreken over deze vragen was een mooie verrijkende ervaring, juist omdat iedereen zo zijn verhaal en zijn eigen geloofsbeleving heeft.  Donderdagmiddag werd er gewandeld in de duinen. Ook tijdens deze wandeling werden geloofservaringen gedeeld, naar aanleiding van de vraag:

  •  Jezus, God, onderrichtte zijn leerlingen op de weg van Caesarea van Filippi over wat echt belangrijk was, het Paasmysterie. Allemaal zijn we gevraagd te leren. Wat was in jouw leven een belangrijk leermoment?

Iedere avond werd er gekeken naar een deel van een prachtige 6 uur durende film over Jezus en werd aansluitend afgesloten met een half uur stille aanbidding van de Heer.

Al met al een prachtige ervaring die zeker voor herhaling vatbaar is.

003 004 005 011 012 014 016 017 019 020 021 023 024 025 IMG_4355 IMG_4360 IMG_4361 IMG_4366 IMG_4369 IMG_4373 IMG_4375 IMG_4379

Pelgrims uit Den Haag

Maandag 15 september, de dag waarop de Kerk Onze Lieve Vrouw van Smarten gedenkt, kregen we naar traditie, de groep pelgrims uit Den Haag op bezoek, die ieder jaar naar Onze Lieve Vrouw ter Nood komen. Zij waren in totaal met ± 50 mensen. De dag begon met een plechtige Heilige Mis in de Genadekapel. De bedevaart stond onder leiding van de Z.E.H. G. Hendriks (met de paarse sjerp) uit Haarlem, die ook hoofdcelebrant was.  Na de Mis was er gelegenheid om koffie te drinken en ’s middag ging de reis verder naar de Benedictijnen in Egmond. Een geslaagde dag, die even gezellig was als het weer mooi!

Haagse Bedevaart 001 Haagse Bedevaart 003 Haagse Bedevaart 006

Vriendendag

Zondag 7 september werd de jaarlijkse Vriendendag bij O.L.V. ter Nood.  De dag begon met een Pontificale Mis met Mgr. van Burgsteden als hoofdcelebrant. Aanwezig als concelebranten waren: rector Beemster, pater Wijers en pastoor v.d. Plas. De Bedevaartkapel was goed gevuld. De werkelijk magnifieke opluistering werd verzorgd door het Opmeers Vocaal Ensemble. Prachtig! Na de Mis was de ‘Vriendenlunch’ in Missionair Centrum ‘Het Julianaklooster’. Aansluitend werden de laatste ontwikkelingen bij O.L.V. ter Nood, uiteengezet door rector Beemster en de dag werd afgesloten met een lof, alvast ter ere van Maria’s verjaardag die op 8 september wordt gevierd. Al met al een heerlijke dag!

Kloosterweekend2 020 Kloosterweekend2 021

Kloosterweekend

In totaal waren er uiteindelijk 16 deelnemers in de leeftijd van 18 t/m. 67 jaar. Het kloosterweekend van vrijdagavond 5 t/m. zondagmorgen 7 september  was het initiatief van een groep enthousiaste, jongeren en oudere jongeren in de leeftijd van 20-45. Zij kwamen met het idee, om op een laagdrempelige manier, de eigenlijke boodschap van ons geloof kenbaar te maken voor mensen die meer wilden weten. De avond begon met een ontroerend mooie film over Pater Damian, die van 1873 tot 1889 werkte op het eiland Molokai, waar in die dagen melaatsen naar toe werden gedeporteerd.  Na de film werd op een gezellige wijze en ontspannende wijze nader kennis met elkaar gemaakt. Zaterdagmorgen na het stille ochtend gebed, de lauden en het ontbijt stond de strandwandeling op het programma. Iedereen kreeg een vraag over de film en ging daarover in gesprek met een mededeelnemer. Na de strandwandeling, werd in het Klooster koffie gedronken, en werd op een levendige en boeiende wijze, aan de hand van de vragen, nog eens stil gestaan bij de het leven van Pater Damiaan. ’s Middags waren er 3 boeiende workshops: ‘Maria’, ‘Geloof en sameleving’ en ‘Geloof en toekomst’. Een prachtige mogelijkheid om na te denken over wat werkelijk belangrijk is, waar dan ook dankbaar gebruik van werd gemaakt. Na het avondeten, begin de voorbereiding op de gebedsavond. Rector Beemster lag uit dat we als Christenen samen het Lichaam van Christus vormen en dat we dus ergens een plekje in dat lichaam hebben. Iedere deelnemer kon zelf met een door hem/haar gekozen kleur aangegeven in welk deel van het Lichaam van de Heer hij/zij zich het meest thuis voelde door dit gedeelte in van de kleurplaat te kleuren.  Het inkleuren bracht verrassende keuzes met zich mee. Na deze opdracht kregen we bezoek van dhr. Martens, Jos en zijn vrouw Jolante, die met ons de Taizee-liederen in te studeren voor de gebedsavond. Ook was er de mogelijkheid persoonlijke gebeds-intenties op een papiertje te schrijven. Vervolgens trokken we samen in processie, met rector Beemster voorop met een brandende kaars, het donkere bedevaartpark in en vormden de deelnemers met elkaar een kring. Ieder kreeg een kaars in een papieren omhulling die in de vorm van een hart op het grote veld tussen de Bedevaartkapel en  de vijver werden geplaatst. Bij het hart werd gezongen en gebeden. Een zeer indrukwekkende gebedsviering! De avond werd op ontspannende wijze afgesloten op de jongerenzolder. Zondagmorgen keerden allen na het ontbijt en een korte evaluatie huiswaarts. Werkelijk een prachtige ervaring!

Kloostterweekend P1050878 P1050881 P1050885 P1050890 P1050896 P1050903 P1050904 P1050905 P1050906 P1050908 P1050910 P1050914 P1050916 P1050918 P1050928 P1050930 P1050932 P1050937 P1050939 P1050947 P1050951 P1050952 P1050953 P1050954 P1050955 P1050958 P1050961 P1050973 P1050974 P1050976 P1050977 P1050984 P1050991 P1050992 P1060004 P1060007 P1060010 P1060011 P1060016 P1060029 P1060030 P1060031 P1060032 P1060033 P1060034 P1060035 P1060036 P1060037 P1060038 P1060039 P1060040 P1060041 P1060062 P1060063 P1060064 P1060065 P1060090 P1060091 P1060097 P1060099 P1060119 P1060126 P1060128 P1060130 P1060131

Jaarlijkse LTO Bedevaart

Woensdag 3 september werd de jaarlijkse LTO (Land en Tuinbouw Organisatie) – Bedevaart georganiseerd. Pelgrims uit met name het Westland, maar ook daarbuiten, kwamen op bezoek bij O.L.V. ter Nood, om door Maria de Heer te danken voor de vruchten der aarde. Ze hadden een heerlijke dag en hadden hun vaandel weer meegebracht dat voor in de kapel stond. Een veelheid van mooie producten werd in kistjes voor het altaar gebracht, die na afloop van de dag voor een goed doel werden weggeschonken. De Bedevaart begon naar traditie met de viering van de Heilige Eucharistie. Vervolgens was er pauze en gelegenheid een hapje te eten in het Oesdom of in Missionair Centrum ‘Het Julianaklooster’. Onze vrijwilligers, Thea, Gertie en Annie waren als winkelhulpen aanwezig. Tenslotte, was om 13.30 uur het Lof, dat eveneens naar traditie werd afgesloten met een Sacramentsprocessie langs het rustaltaar, waar werd gebeden en gezongen. Nadat het Lof met sacramentsprocessie was afgelopen, keerde iedereen blij en dankbaar huiswaarts.

Bedevaart LTO 09 Bedevaart LTO 010 Bedevaart LTO 012 Bedevaart LTO 013 Bedevaart LTO 014 Bedevaart LTO 015 Bedevaart LTO 016 Bedevaart LTO 017 Bedevaart LTO 018 Bedevaart LTO 019 Bedevaart LTO 020 Bedevaart LTO 021 Bedevaart LTO 023 Bedevaart LTO 026 Bedevaart LTO 027 Bedevaart LTO 031 Bedevaart LTO 037

Gezinsdag, zondag 31 augustus 2014

Zondag 31 augustus was het dan zover, de eerste Gezinsdag bij O.L.V. ter Nood! Toch wel spannend, omdat het met nieuwe projecten altijd maar weer de vraag is hoe er op gereageerd wordt. De respons was echter verrassend goed! Aan de eerste Gezinsdag namen  maar liefst 18 volwassenen en 37 kinderen/tieners deel. We begonnen de dag om 10.30 uur met de Heilige Mis. Voor de kinderen was er kindernevendienst met de zusters in het Oesdom. Na de Mis was er een warme maaltijd in Missionair Centrum ‘Het Julianaklooster’. Aansluitend was er, afhankelijk van de leeftijd, een eigen programma. Voor de kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar was een speelkamer ingericht met oppasmoeders die bijbelverhalen vertelden en eenvoudige knutselopdrachtjes deden. Voor de kinderen van 6-11 en de tieners was er een eigen actief programma o.l.v. een van de blauwe zusters dat werd afgewisseld met leermomenten. De ouders en de volwassenen  hebben deelgenomen aan het ‘CaFE’ project. Een eigentijdse wijze van geloofsverdieping waarin in de komende maanden 7 geloofsthema’s vanaf DVD worden behandeld. Voor de eerste Gezinsdag stond ‘God beter leren kennen’ op het programma. Na het zien van de leerzame en humoristische DVD-presentatie, werden kleine groepjes gevormd waarin aan de hand van open vragen werd nagedacht over het behandelde onderwerp, dat na afloop nog kort en verdiepend werd samengevat door rector Beemster. Al met al een boeiende en leerzame middag voor iedereen. Op 5 oktober is de volgende Gezinsdag, zie ook website www.olvternood.

Gezinsdag 027 Gezinsdag 022 Gezinsdag 017 Gezinsdag 010 Gezinsdag 006 Gezinsdag 005 Gezinsdag 004 Gezinsdag 002 Gezinsdag 007 Gezinsdag 008 Gezinsdag 009 Gezinsdag 016 Gezinsdag 015 Gezinsdag 011 Gezinsdag 019 Gezinsdag 020 Gezinsdag 026 Gezinsdag 025 Gezinsdag 024