Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie! Van woensdag 30 april t/m. zaterdag 3 mei kregen we de  Broeders van St. Jan op bezoek met een groep van ± 25 kinderen voor het zogenoemde Duinenkamp. Ze hadden een alleraardigst programma van sport en spel, afgewisseld met catechese. De kinderen waren duidelijk dolenthousiast. Beste kinderen, beste broeders en begeleiders, fijn dat jullie gekomen zijn en graag weer tot ziens!

005 008 009 012 015 018

Paasretraite

Vanaf donderdag 17 april t/m. zondag 20 april werd de Paasretraite georganiseerd. Donderdagmiddag werd er een lezing verzorgd door rector Beemster over de instelling van de H. Eucharistie. In de lezing werd uitgelegd, dat iedere H. Mis, zij het op een z.g.n. onbloedige wijze,  een actualisatie, realisatie, ofwel een tegenwoordigstelling is van het Kruisoffer. ’s Avonds werd de instelling van de Heilige Eucharistie feestelijk gevierd in de Kapel van het Julianaklooster. Indrukwekkend was daarin de ceremonie van de voetwassing na de preek. Na de Mis werd het Allerheiligste overgebracht naar het rustaltaar en was er gelegenheid tot aanbidding. De retraitegasten, de zusters en de rector bleven,  gedurende de nacht, om beurten een uur waken bij de Heer. Vrijdagmorgen werd er,  na het ochtendgebed en het sober ontbijt, een lijdensmeditatie verzorgd door Pater Wijers. ’s Middags werd in het bedevaartpark, met ± 150 mensen, de kruisweg gebeden in het park. Voor degenen die minder goed ter been waren was er ook gelegenheid in de Bedevaartkapel te bidden. ’s Avonds was de plechtige herdenking van het Heilig Lijden van de Heer en na afloop was er gelegenheid de film ‘The Passion of the Christ’ te kijken. Zaterdagmorgen was er een tweede lijdensmeditatie door pater Wijers en ’s middags werd er een lezing verzorgd door rector Beemster, die een uitleg gaf over de lichtritus van de Paaswake. Aansluitend werd er een documentaire getoond over de Lijkwade van Turijn. ’s Avonds om 21.00 uur begon de indrukwekkende Paaswake, evenals de Witte Donderdagviering en de  Herdenking van het lijden op Goede Vrijdag, Gregoriaans opgeluisterd door de Schola Cantorum uit Kennemerland. Prachtig! Zondagmorgen hadden we een feestelijk Paas-ontbijt en vierden we verrijzenis van de Heer nog eens groot! Al met al indrukwekkende dagen! Volgend jaar zeker weer voor herhaling vatbaar.

004 005 006 007 008

O, kom er eens kijken!

Renovatiewerkzaamheden

O, kom er eens kijken!  Want, het bedevaartpark is weer prachtig geworden. In de voorbije maanden is er veel renovatiewerk verricht in het Bedevaartpark en aan de kapellen.  Zo worden/zijn er op het dak van de Genadekapel nieuwe leien gelegd. Het dak van de Bedevaartkapel is grondig gereinigd. Het is als nieuw! Ook in de komende weken zal er aan de Bedevaartkapel het nodige herstel- en schilderwerk worden uitgevoerd aan ramen en deuren. De paden zijn opnieuw met schelpen bestrooid en daar waar  nodig, daar waar zich steeds weer plassen vormden, zijn de paden opgehoogd. Verder zijn er in de voorbije weken ongeveer 15 grote bomen uit het park weggezaagd, o.a. bij de kapellen. Dit was nodig omdat het gevaar bestond dat ze bij storm op de kapellen of de staties zouden kunnen vallen grote schade zouden veroorzaken. U begrijpt dat al deze renovaties een zware aanslag zijn geweest op onze financieën. Mocht u mogelijkheden zien om ons financieel tegemoet te komen, dan zijn wij u daar zeer erkentelijk voor.                    Rector Beemster.

009 010 012 013 016 018 019 021

 

scholieren van de Tourmalijn

Woensdagmiddag 23 april kwam een groep scholieren van de Tourmalijn in Velsen Noord, met hun meester, dhr. de Vries,  op bezoek naar Onze Lieve Vrouw ter Nood. Eerder in het jaar was meester de Vries al met een groep collega’s naar het Heiligdom gekomen om met elkaar wat de brainstormen over de toekomst van het onderwijs. Hij had toen ook de mini-waterflesjes gezien zoals die op het Heiligdom te verkrijgen zijn. Het leek hem een goed idee om extra flesjes mee te nemen, die aan de kinderen uit te reiken, en ze de flesjes zelf te laten vullen. Zo gezegd zo gedaan. Er werden afspraken gemaakt met rector Beemster, die hen ontving in het Oesdom en hen de bewogen wordingsgeschiedenis van de Bedevaartplaats vertelde. Vervolgens werd het genadebeeld bekeken in de Bedevaartkapel en heeft rector Beemster uitleg gegeven bij de prachtige schilderingen in de Genadekapel. Tot besluit werden de waterflesjes bij de put gevuld en keerden de scholieren met ouders en docent de Vries enthousiast huiswaarts. Beste meester de Vries, ouders en kinderen van de Tourmalijn, fijn dat jullie er waren!

005 004 003  001002

Dinsdag 8 april kregen we groep 8 van de Jozefschool uit Muiden

Dinsdag 8 april kregen we groep 8 van de Jozefschool uit Muiden, samen met hun docent, dhr. P. van Delft,  op bezoek. In het kader van het project ‘Op weg met een Bijzonder Kompas’ (zie http://www.bijzonderkompas.nl/OLVtN.html. Rond de klok van 9.30 uur kwamen zij aan in het ontmoetingscentrum ‘Het Oesdom’. Nadat rector Beemster en de zusters zich hadden voorgesteld,  werd naar traditie de ‘Decibel-juichtest’ gedaan. Aan de hand van de gemeten decibels, was meteen duidelijk, dat deze tieners bijzonder enthousiast waren, buitengewoon zelfs! Zuster Foederis vertelde het verhaal van de oorsprong van de Bedevaartplaats. Daarna kregen de scholieren een uitleg over de werking van het kompas, waarmee een korte puzzeltocht werd gedaan over de Bedevaartplaats. Jammer was evenwel dat het begon te regenen. In Missionair Centrum het Julianaklooster werd limonade gedronken en, omdat het bleef regenen, werd besloten het programma wat om te gooien. Eerst volgden de groepsgesprekken met de zusters en vervolgens, omdat het nagenoeg droog was, werd besloten toch te gaan handboogschieten en trefballen. Hoewel we helaas weer van de drup in de regen belanden, werd er enthousiast getrefbald  en geschoten. Hoewel meerdere tieners aangaven nog wel even door te willen gaan, werd,  na drie kwartier van sport en spel, besloten de meegebrachte boterhammen op te eten. Tot besluit werd onder leiding van zuster Santa de Genadekapel nog bezichtigd. Al met al, ondanks de regen, toch een mooie dag met een heel fijne groep van scholieren, hun docent en begeleiders. Fijn dat jullie er waren!

 

021 020 019 018 014 015 016 017 013 011 010 012 003 004 002 001

 

 

bezoek van de gebedsgroep ‘Aliance of two Hearts

Op zaterdag 5 april en zondag 6 april mochten Onze Lieve Vrouw ter Nood zich ook dit jaar weer verheugen in een bezoek van de gebedsgroep ‘Aliance of two Hearts’. Op de foto vieren ze met elkaar de Heilige Eucharistie in de Kloosterkapel Een fijne groep mensen, waarvan vele met Afrikaanse achtergrond, die op een levendige en kleurrijke manier hun geloof en verbondenheid met elkaar in Jezus beleefden.

059 (1)

St.Jozefparochie uit Velsen Noord

Zaterdag 5 april kregen we de kinderen uit de Jozefparochie op bezoek. Rector Beemster heette hen welkom en begon zoals gebruikelijk met de ‘Decibel-juichtest’ om te horen of de kinderen uit Velsen Noord ook blij waren dat ze bij Maria op bezoek waren en hun eerste Heilige Communie mochten doen. De eerste ‘juich’ was nog erg zwak. De tweede was krachtig, en de laatste juich was dusdanig luid dat zuster Foederis de handen voor haar oren heeft gedaan. Het was duidelijk. De kinderen van de Jozefparochie uit Velsen Noord zijn heel er blije kinderen en helemaal in de echte juichstemming voor de Eerste Heilige Communie. Nadat zuster Foederis het verhaal had verteld over de boer, het beeldje, het schip, de kapel en de put, gingen de kinderen naar boven naar de Kapel van het Julianaklooster. Daar vertelde rector Beemster over het geheim van de Eerste Heilige Communie, de verborgen Jezus. Dat was interessant, vooral ook de verhalen over de prachtige glas-in-lood-ramen met daarin de wonderen die met de Heilige Communie waren gebeurd. Na zoveel mooie verhalen was het weer tijd voor de puzzeltocht. Die ging door het park en eindigde bij de Put. Daar werd volop water gedronken. Ook werd de Genadekapel bezichtigd waar zuster Santa vertelde over de mooie schilderingen op de wanden. Ook dat was erg leerzaam. Na het bezichtigen van de Genadekapel keerden de kinderen met hun begeleiders, ouders en hun pastoor, pastoor Mathew, terug naar het Klooster voor de avondboterham. Tot slot werd de lichtprocessie gehouden in de Bedevaartkapel. Samen met de zuster en de rector zongen de kinderen op de melodie van het ‘Te Lourd’ op de bergen’ het lied van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Als refrein werd steeds gezongen ‘Avé, Avé, Avé Maria’: ‘Gegroet, gegroet, gegroet,  Maria’. Na zoveel groetjes  aan de Hemelmoeder  werd de dag besloten met de zegen. Het was een prachtige dag met heerlijk weer. Dank aan Maria en Jezus!!

004 005 007 009 024 025 026 028 029 030 034 038 041 048 057

 

H. Johannes Evangelist – parochie uit Breezand

Op woensdagmiddag 2 april kregen we de kinderen uit de H. Johannes Evangelist – parochie uit Breezand op bezoek. Rond 16.00 begon het  programma. Rector Beemster heette de kinderen, ouders en begeleiders welkom. Hij wilde graag weten of ook de kinderen uit Breezand blije kinderen waren. Hiervoor werd de ‘Decibel-Juichtest’ gedaan. Zuster Santa was jury. De eerst juich had echt nog te weinig decibels en was onvoldoende. De tweede juich, was echt heel goed. Die werd als zeer positief en bijzonder enthousiast beoordeeld. Toen ook de ouders werden gevraagd mee te juichen, dreigde het dak er af te gaan. Toen was voor iedereen onomstotelijk duidelijk, dat ook deze kinderen en ouders buitengewoon enthousiast zijn. Nadat de limonade was gedronken vertelde zuster Foederis het mooie verhaal over het ontstaan van de bedevaartplaats. Vervolgens gingen de ouders en kinderen naar de Kloosterkapel, waar rector Beemster, met behulp van de prachtige glas-in-lood-ramen,  het geheim van de Eerste Heilige Communie heeft uitgelegd. Ter afsluiting werd ook de, Heilige Communie, de Verborgen Jezus,  in de Monstrans gedaan voor een korte stille Aanbidding met de kinderen en hun ouders. Na alle mooie en boeiende verhalen werd het tijd voor de puzzeltocht door het park die eindigt bij het Putje. Waterdrinken dus! Vervolgens de Genadekapel bezichtigen. Zuster Santa gaf uitleg over alles wat er te zien was. Ondertussen waren de maagjes gaan knorren en daarom werd er een broodje gegeten in het Julianaklooster. Na de broodmaaltijd werd de Lichtprocessie gelopen in de Bedevaartkapel. De kinderen en de ouders hebben prachtig gezongen ter ere van Maria ter Nood! Al met al was het een prachtige dag met heerlijk weer! Beste kinderen en ouders van de Johannes Evangelist-parochie uit Breezand, fijn dat jullie er waren en graag weer tot ziens!

001 002 016 022 025 030 032 033 034 036 037 041 042 044 056 064 070 086 089 095 103 104 105 106

 

Basisschool “De IJsbreker” uit Amsterdam

Dinsdag 1 april (geen grap) kregen we, vanuit het project ‘Op weg met een Bijzonder Kompas’  een groep kinderen op bezoek van de basisschool ‘De IJsbreker’ uit Amsterdam. Rond de klok van 9.30 uur arriveerden de kinderen met docent en begeleiders in het ‘Oesdom’. De kinderen werden welkom geheten door rector Beemster. Zoals nu langzamerhand een traditie is geworden, werd eerst de ‘Decibeltest’ gedaan om te zien of ook de kinderen van de IJsbreker, enthousiaste, blije kinderen waren. Om dit te tonen werd het geluidsniveau van ‘De Juich’ beoordeeld door zuster Santa. Hoewel de eerste ‘Juich’ nog wat aarzelend was, bleek bij de herkansing, dat de kinderen van de IJsbreker niet gewoon enthousiast waren, maar zeer enthousiast. Na ‘De Juich’ met veel volume, was het IJs gebroken en werd door zuster Foederis het verhaal van de Bedevaartplaats verteld. De kinderen luisterden aandachtig. Vervolgens werd door rector Beemster in een vraaggesprek uitgelegd wat een kompas is en doet, en ook dat hijzelf, de zusters  en de Christenen die geloven in God een ‘Bijzonder Kompas’ hebben gevonden dat hen aantrekt. Na het kompas goed bestudeerd te hebben, werd de ‘kompas-opdracht’ gedaan. De opdracht bracht hen weer samen bij Missinonair Centrum ‘Het Julianaklooster’. Daar werd een versnapering, het z.g. ’10-uurtje’ genoten. Aansluitend op het ’10-uurtje’ was er tijd voor sport en spel. We konden niet voetballen en trefballen, omdat er veel dauw op het gras lag. Maar zuster Foederis had een grappig spel bedacht met een theedoek. Nadat de kinderen alle energie er uit hadden gerend, werd de groep opgesplitst  Een groep ging met zuster Santa mee, een met zuster Foederis en een met rector Beemster. De zusters en ook de rector hebben uitgelegd, Wie het Bijzonder Kompas is en waarom dat Kompas, Jezus, zo bijzonder is. Daarna werd de puzzeltocht gedaan die eindigde bij ‘Het Putje’ en werd de Genadekapel bezichtigd. Tot besluit werd nog een boterham gegeten en keerde de kinderen met hulpmoeders, hulpvader en meester Jager van de  IJbreker terug naar Amsterdam

.024 023 020 014 013 007 006 005 004 002 001