Retraite ‘De goddelijke Barmhartigheid’

Van dinsdag 25 maart t/m. zaterdag 29 maart werd de retraite ‘De goddelijke Barmhartigheid’ georganiseerd. Als leidraad werden teksten gebruikt uit het dagboek van de op 30 april 2000 heilige verklaarde zuster Faustina Kowalska. Een religieuze uit Polen, geboren in 1905, en even oud als onze Heer zelf, gestorven in 1938. Haar dagboek is met goedkeuring van talloos veel bisschoppen, waaronder Mgr. Punt,  over de hele wereld verspreid. In haar dagboek schrijft ze over de vele visioenen die ze kreeg en waarin onze Heer ook veelvuldig tot haar sprak over zijn grote barmhartigheid jegens de rouwmoedige zondaars. We hadden een fijne groep. We hadden een goed gevuld programma. Indrukwekkend waren de stille aanbidding in de donkere kloosterkapel, de prachtige films over zuster Faustina en Jezus. Het eten was heerlijk en de lezingen mooi en diepzinnig.

011 009 005004                                       006

 

 

 

 

De St.Eloy-parochie uit Beverwijk op bezoek

Afgelopen zondag, 23 maart,  kregen we de kinderen van de Eloy-parochie uit Beverwijk op bezoek samen met hun ouders en met diaken Smith. Ze hadden heerlijk weer meegenomen. De kinderen werden met hun ouders welkom geheten door rector Beemster. Hij wilde graag weten of deze kinderen net zo enthousiast waren als de kinderen die zaterdag 22 maart op bezoek waren gekomen. Het enthousiasme werd getoetst met de een decibeltest. In de decibeltest mochten de kinderen die blij waren dat ze hun eerste Communie mochten doen, zo luid mogelijk juichen. De eerste vreugde-uiting was nog een klein beetje voorzichtig, maar toen ook de ouders en de opa’s en oma’s meejuichten, werd duidelijk dat ook deze groep uit allemaal heel erg enthousiaste kinderen en ouders bestaat. Na het slagen voor de decibeltoets  werd door zuster Foederis het verhaal verteld over het ontstaan van de Bedevaartplaats en het Putje van Heiloo met het geneeskrachtige water. Vervolgens ging de hele groep naar de mooie kloosterkapel waar rector Beemster vertelde over het grote geheim. Het geheim van de verborgen Jezus. Het geheim van de Heilige Communie. Het bleek dat ook deze kinderen al veel wisten, want op bijna alle vragen die rector Beemster stelde wisten ze het goede antwoord. Na zoveel bijzondere dingen te hebben gehoord was het tijd om de puzzeltocht te doen, die eindigde bij de Put. Nadat allen van het water hadden gedronken werden we door zuster Santa meegenomen in de Genadekapel waar zij uitleg gaf over de prachtige schilderingen. Het was mooi te zien en te horen, dat de kinderen al zoveel wisten en ook zoveel vragen hadden. Na het bezichtigen van de Genadekapel wandelden we terug naar het Julianaklooster voor limonade, koffie of thee en een mini-mars. Toen de limonade op was mocht ieder kind opschrijven voor wie het wilde bidden. De gebedjes gingen in een mandje en dat werd meegenomen naar de Bedevaartkapel waar we een echte Lichtprocessie hebben gedaan. Tijdens de processie zongen we het lied van Onze Lieve Vrouw ter Nood, op de melodie van ‘Te Lourd’ op de bergen’. Een geweldige ervaring! Tot besluit van de lichtprocessie en de dag werden er nog drie Wees Gegroeten gebeden en kregen de kinderen een tasje met allemaal mooie herinneringen aan een prachtige dag door onze Heer en God gezegend met prachtig weer!

005 007 011 014 018 021 034 040 042 044 047 049 052 053 055 061 065 071 076 087 090 095 099 102 103

Kinderen uit Purmerend en Edam bij ons op bezoek

Afgelopen zaterdag kwamen de kinderen uit Purmerend en Edam bij ons op bezoek die dit jaar hun eerste Heilige Communie zullen gaan doen op 13 april en op 25 mei. Na het welkom van rector Beemster, vertelde zuster Foederis het wonderlijke verhaal van het ontstaan van O.L.V. ter Nood. Vervolgens gingen de kinderen naar de Kloosterkapel. Rector Beemster vertelde over de prachtige ramen van de kapel. In twee van de ramen waren wonderen te zien die ooit gebeurd waren met de Heilige Communie, de verborgen Jezus. Rector Beemster stelde veel vragen en de kinderen wisten op alle vragen de antwoorden! Dat was knap. Daarna gingen de ouders en de kinderen naar de Genadekapel. Ooit daar was veel te zien. Prachtige muurschilderingen. Zuster Santa heeft uitgelegd wat er te zien was. Uit de kapel hebben de kinderen water gedronken uit de put. Nadat we allemaal koude hadden gekregen van het water, gingen we enkele kruiswegstaties bezichtigen. Daar kon je zien wat Jezus allemaal had meegemaakt voordat hij aan het kruis ging. Zuster Santa vertelde er over. Het kruis stond op een grote berg.  Die werd onmiddellijk door de kinderen beklommen. Eenmaal beneden gekomen, gingen we, om veel knorrende buikjes stil te krijgen, broodjes eten en kregen dronken we chocolade, thee of koffie. Na de maaltijd konden we allemaal op een kaartje schrijven wat we aan Maria wilden vragen of waarvoor we haars wilden bedanken. Met elkaar hebben we de dag afgesloten met een echte lichtprocessie in de Bedevaartkapel. Tijdens de processie zongen we het lied van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Dat stond afgedrukt op de kapjes van de kaars. De lichtprocessie sloten we door de kaartjes met de gebedjes of bedankjes in een mandje bij Maria te brengen. Tot besluit baden we nog drie keer het gebed ‘Weesgegroet Maria’ en kregen we de zegen. Vol van indrukken, gingen we weer naar huis. Het was erg mooi.

006 008 015 047 055 067 094 095 096 098 101 102 105 106 107 109 120 121 127 129 131 134 135 136

Tieners uit Heerhugowaard

Zaterdag 15 maart gingen we met de tieners uit Heerhugowaard op bezoek bij O.L.V. ter Nood voor een dag van sport en spel, en … katechese! Dat betekende vroeg uit de veren, want om 9.30 uur werden we al verwacht. We werden welkom geheten door de Blauwe Zusters. Het weer werkte mee en dus gingen handboogschieten op de doelschijven. We kregen instructies van de zuster. Vervolgens gingen we met elkaar in gesprek over het doel van het leven en het belang van leven in en vanuit de Heilige Geest. Daarna hebben we tafelvoetbal gespeeld, gesjoeld en gingen we eten. Rijst met saté! Heerlijk! ’s Middags gingen we voetballen en kregen we uitleg over wie de Heilige Geest nu eigenlijk is. Tot besluit van de dag gingen we naar de Genadekapel en hebben we uitleg gekregen over Maria en waarom bidden tot haar zo belangrijk is. Ook vertelde de zuster het verhaal bij de muurschilderingen.  Al met al was het een prachtige dag!

005 006 010 014 015 017 020 027 029 030 041 048 052 053 057 061 063 069 074 075 079 099 100 104

Kinderen uit Bergen die bij ons op bezoek waren.

Woensdagmiddag 12 maart kregen we een groep kinderen met ouders op bezoek voor een z.g. Kapelmiddag. Een middag vanuit het Heiligdom waarop de kinderen een eigen programma volgen ter ondersteuning van de voorbereiding van hun Eerste Heilige Communie. De zusters vertelden het verhaal van O.L.V. ter Nood, er werd een puzzeltocht gemaakt door het bos, uitleg gegeven over de Heilige Communie en natuurlijk waren er versnaperingen! Uiteraard werd de Genadekapel bezocht en werd er water gedronken uit het Putje. Ook kapelaan De Wit was mee. Hij deed vrolijk mee het ijsje en bracht zo letterlijk de woorden van Jezus in praktijk: “Als gij niet wordt als de kleine kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen niet binnengaan”. Het was een fijne middag en een enthousiaste groep. Wij, de zusters en de rector vonden het fijn dat jullie er waren!

2014-03-12 17.07.58 2014-03-12 17.08.15 2014-03-12 17.08.37 2014-03-12 17.08.45

foto 5 foto 4 foto 3 foto 2foto 1 foto

 

11 pastores op bezoek voor de Xpand Management cursus.

Maandag 10 en dinsdag 11 maart kregen we opnieuw een groep pastores op bezoek voor de Xpand Management cursus.  De cursusdagen waren goed gevuld met interessante informatieve studie-uren, maar toch werd iedere dag begonnen met het belangrijkste, de Heilige Mis. Maandagavond was er uiteraard gelegenheid elkaar te ontmoeten in een meer informele sfeer. Het waren mooie en leerzame dagen.2014-03-10 09.52.46 2014-03-10 09.54.10

Zondagmiddag 9 maart

Zondagmiddag 9 maart mochten we een groep met prachtige jonge mensen uit het Noorden van Noord Holland in het Julianaklooster ontvangen. Ze hadden een druk programma van spel, momenten van verdieping en ook creatieve momenten. De leiding over de middag was in handen van mw. Blauw, Karin. De sfeer was even goed als dat de jongeren enthousiast waren. Bijzonder goed dus! Fijn dat jullie er waren!

M.v.gr. Rector Beemster

027

Kosterdag 8 maart

Zaterdag 8 maart was het dan zover: Kosterdag! Vorig jaar een geweldige opkomst. Dit jaar, eerst maar afwachten wie er komen. De opkomst was opnieuw vergelijkbaar groot. We begonnen de dag met een prachtige pontificale Mis waarin Mgr. Punt hoofdcelebrant was. Na de Mis was er in het Oesdom en in het Julianaklooster gelegenheid om koffie te drinken. Daarna volgde een prachtige lezing van pastoor Dresme, die ons de verhevenheid van het ambt van de koster – in het Latijn ‘Ostiarius’ (deuropener) – uiteenzette. Na de inwendige mens van het nodige geestelijke voedsel te hebben voorzien, was er gelegenheid om ook de uitwendige mens te versterken. Na de eenvoudige maar smakelijke lunch waarvoor we ook Mgr. Hendriks mochten verwelkomen, waren er diverse leerzame workshops over uiteenlopende onderwerpen als het Directorium, de Sacristie, de kerststal, het Tabernakel, etc. Te veel om te noemen. Tot besluit van deze bijzondere dag werden we nog verrast met een zeer bemoedigende lezing van dhr. Leo Feyen. Al met al een geweldige dag! Hartelijk dank ook aan de organisatie en iedereen die daar aan heeft bijgedragen!

025 023 013 011 009 007 005 001 001 (2) 015

 

nieuw intiatief

Vrijdagavond 7 maart kwamen enkele jongeren uit diverse parochies, samen met rector Beemster, bij elkaar om samen na te denken over een nieuw initiatief om jonge mensen te bereiken en enthousiast te maken voor ons prachtig geloof. Deze avond werd besloten om in de loop van het jaar een weekend te organiseren. Wat het gaat worden naar de toekomst? Dat weet alleen God. Het was een fijne, bemoedigende, hoopvolle en inspirerende avond!

nieuw